Отлага се възстановяването на присъствени занятия

Уважаеми родители и колеги, създали сме необходимата организация за връщане на паралелките 1. – 4. клас, заявили с декларации съгласието си за тестване. След анализ на резултатите, присъствено се връщат учениците с декларации от следните паралелки – 1а , 1б, 1. г, 1. е, 2. а, 2. в, 3. в, 3. д, 3. е, 4. а, 4. б, 4. з. На територията на община Русе няма доставени тестове за учениците и връщането в училище се отлага, до получаване на тестовете. Класните ръководители ще ви информират своевременно.

От ръководството