Възстановяване на присъствен учебен процес

Във връзка с осигуряване на безопасна училищна среда, в СУ “Васил Левски” е създадена организация по започване на присъствен учебен процес за учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие от следните паралелки:

I а, I б, I г, I е, II а, II в, III в, III д, III е, IV а, IV б, IV з клас

Учениците ще учат по следния часови график:

За да се извърши тестването, учениците от I и IV клас, заедно с ГЦО 2 и ГЦО 3, следва да пристигнат в училище в 07:30 часа, а учениците от II и III клас, които не посещават ГЦО – в 12:30 часа, в дните понеделник и четвъртък. Ако първият присъствен ден за седмицата е различен от понеделник и четвъртък, тестването се извършва в първия присъствен ден (ако е вторник – учениците се тестват вторник и четвъртък, ако е сряда или петък само в този ден, без последващо тестване в друг от дните).

При отсъствие на ученик, той се тества индивидуално в първия ден, след отсъствието от училище, ако той е различен от дните за тестване на всички ученици

Не се тестват ученици, педагогически и непедагогически персонал, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на Министерството на здравеопазването.

Учениците със СОП се тестват извън училището от родител в домашна среда.

Не се допускат външни лица в двора на училището.

Часовете по ФВС се провеждат на открито, а при метеорологични условия, непозволяващи това – в класните стаи.

Влизане в училище:
Ученици 1-4 клас – през входа от ул. „Ц. Церковски“

Ученици ГЦО – вход през двора на училището
Учители – централен вход

При положителен тест на ученик, той се изолира и незабавно се уведомяват родителите, които трябва да направят контролен тест в клинична лаборатория. Ученикът се връща обратно в училище само след отрицателен тест от лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав.

Положителните проби от тестовете се събират в специални кутии за изгаряне на биологични отпадъци и се предaват в РЗИ.