История и традиции

Град Русе посреща Освобождението от османско иго с три първоначални училища – „Варошкото”, „Гердонското” и „Свети Георгиевското”- днешното „Васил Левски”.
„Свети Геогриевското” училище съществува от средата на XIX век. То отваря врати през 1863 г. като килийно училище при църквата „Свети Георги”, с пръв учител Стойко Попгеоргиев.

През 1885 г. училището е опожарено. До 1891 г. то се помещава на различни места, като най-дълго се задържа на ул. „Дондуков-Корсаков” № 59. През 1895/1896 г. става най-многобройното – с 435 ученика.

За исторически момент от историята на училището се смята 1863 година, когато Даскал Никола променя структурата и съдържанието на работа в килията и въвежда взаимоспомагателната метода.

От 01. IX. 1937 г. Първоначално училище „Свети Георги” става основно училище, а през 1948 г. приема името „Васил Левски”.

От 1962 г. до 1984 г. директор на училището е Маргарита Евлогиева.

През 1984 г., след изграждането на жилищните квартали „Дружба 1” и „Дружба 3” новото училище „Васил Левски” разтваря врати с 3124 ученици и директор Любен Иванов.

През 1985 г. се навършват 125 години от рождението на Васил Левски. По самоинициатива на учениците се събират над 6000 лв. за построяване на бюст-паметник на Апостола, единствен в града.

От 13.09.1989 г. директор на училището е Галин Ганчев.

През 1997 г. се извършва ремонтна дейност по програмата „ФАР”. Училището става първата изцяло модернизирана по европейски стандарт учебна сграда.

На основание на чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 2, 3, 6 от ППЗНП, по предложение на кмета на община Русе, решение на Общински съвет, гр. Русе и становище на Регионален инспекторат по образованието – Русе, със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-14-4/10.01.2003 г. и Държавен вестник, брой 7/24.01.2003 г. основно училище „Васил Левски” е преобразувано в средно общообразователно училище „Васил Левски”. От 01 август 2016 год., с влизане в сила на Закон за предучилищното и училищно образование, училището е преобразувано на СУ “В. Левски” – Русе.

От 2020 г. до 2022 г. директор на училището е Красимира Иванова

От 2022 г. директор на училището е Мария Иванова-Тодорова

Днес в СУ “В. Левски” – Русе се обучават над 1500 ученици, разпределени в паралелки, изучаващи от І клас разнообразни избираеми и факултативни предмети.