Начало

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – РУСЕ

С ПРЕПОДАВАНЕ НА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

УЧИЛИЩЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ!

Революционната идея на СУ Васил Левски – Русе да въведе изучаването на китайски и японски език е продиктувана от възможността да се предложи нещо ново, атрактивно и модерно на образователния пазар.
Така се стига до идеята за източните култури, която се реализира успешно вече 12 години.