За СУ “Васил Левски”

Повече от 150 години СУ “Васил Левски” издържа на посланията на Апостола.
Днес то е:

  • Второто по големина училище в България;
  • Второто в страната с изучаване на източни езици и култури;
  • С обучение, осъществено от високо квалифицирани и с богат опит преподаватели;
  • С ученици, поставили си високи амбиции в училище;
  • С модерна база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение.