ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Училищната комисия за приемане на документите и записване на класираните ученици ще работи по следния график:

05.07.2021- 07.07.2021г. – подаване на документи за участие в първи етап на класиране

13.07.2021- 16.07.2021г. – записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране

20.07.2021-22.07.2021г. записване на приетите ученици на II етап на класиране

29.07.2021-30.07.2021г. записване на приетите ученици на III етап на класиране

Попълване на незаетите места след III етап – определя се от директора – до 10.09. 2021г.

Работно време на комисията :

8:30 – 18:00 часа

Приемането на документите и записване на класираните ученици ще се осъществява на 2 етаж

Необходими документи за записване:

  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование

Очакваме ви!

ПРОФИЛ

Класен ръководител:

Балообразуване

 

Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на японски език
Профилиращи предмети:
– Биология и здравно образование
– Химия и опазване на ок. среда
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Нина Българинова – старши учител по английски език

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х Биология и здравно образование (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Химия и опазване на ок.среда (оценка от свидетелството за основно образование)

 

Профил „Икономическо развитие“  с интензивно изучаване на китайски език
Профилиращи предмети:
– Математика
– География и икономика
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Пламен Пенчев – старши учител по биология и здравно образование

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х География и икономика (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Математика
(оценка от свидетелството за основно образование)

 

Профил “Софтуерни и хардуерни науки“  с интензивно изучаване на английски език
Профилиращи предмети:
– Информационни технологии
– Информатика
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Илиана Костадинова – старши учител по информатика и информационни технологии

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х Математика (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Информационни технологии (оценка от свидетелството за основно образование)