ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Държавен план прием за ученици – 8. клас

Национално външно оценяване

Процедура за кандидатстване в 8. клас

Паралелки за прием в 8. клас в СУ “Васил Левски”

ПРОФИЛКласен ръководител:Балообразуване
Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на японски език
Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на ок. среда
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Даниела Николаева – главен учител по български език и литература2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика
1 х Биология и здравно образование (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Химия и опазване на ок.среда (оценка от свидетелството за основно образование)
Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на китайски език
Профилиращи предмети:
Предприемачество
Информационни технологии
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Петя Михайлова – главен учител по история и цивилизации2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика
1 х Технологии и предприемачество (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Информационни технологии (оценка от свидетелството за основно образование)
Профил “Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език
Профилиращи предмети:
Информационни технологии
Информатика
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Мария Станкова– старши учител по английски език2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика
1 х Математика (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Информационни технологии (оценка от свидетелството за основно образование)