ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Паралелки за прием в 8. клас в СУ “Васил Левски”

ПРОФИЛКласен ръководител:Балообразуване
Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на японски език
Профилиращи предмети:
Биология и здравно образование
Химия и опазване на ок. среда
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Нели Горсова – учител по География и икономика3 х НВО БЕЛ
1 х НВО Математика
1 х Биология и здравно образование (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Химия и опазване на ок.среда (оценка от свидетелството за основно образование)
Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на китайски език
Профилиращи предмети:
Предприемачество
Информационни технологии
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Елена Денева – учител по Информатика и Информационни технологии2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика
1 х Технологии и предприемачество (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Компютърно моделиране и инф. технологии (оценка от свидетелството за
основно образование
Профил “Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език
Профилиращи предмети:
Информационни технологии
Информатика
Избираем след 10 клас
Избираем след 10 клас
Елица Йорданова – учител по История и цивилизации2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика
1 х Математика (оценка от свидетелството за основно образование)
1 х Компютърно моделиране и инф. технологии (оценка от свидетелството за
основно образование

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

дата

дейност

работно време

08.07 – 10.07.2024г.

Подаване на документи за участие в приема

8:00ч. – 19:00ч.

до 12.07.2024г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

 

15.07 – 17.07.2024г.

Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап

8:00ч. – 19:00ч.

до 19.07.2024г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап

 

22.07 – 24.07.2024г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

8:00ч. – 18:00ч.

25.07.2024г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

26.07 и 29.07.2024г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

8:00ч. – 19:00ч.

до 30.07.2024г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап

 

31.07 и 01.08.2024г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

8:00ч. – 18:00ч.

до 02.08.2024г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

 

05.08 – 06.08.2024г.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

8:00ч. – 19:00ч.

до 07.08.2024г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 

08.08 – 09.08.2024г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8:00ч. – 18:00ч.

до 12.08.2024г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 

19.08-2024 – 11.09.2024г.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

9:00ч. – 16:00ч.

до  14.09.2024г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием