Бланки

Заявление до класен ръководител за отсъствие на ученик до 3 учебни дни в една учебна година
изтегли в word
изтегли в pdf

Заявление до директор за отсъствие на ученик до 7 учебни дни в една учебна година
изтегли в word
изтегли в pdf