Конкурс за есе и рисунка по случай 100- годишнината от създаването на Български младежки червен кръст!

По случай 100- годишнината от създаването на Български младежки червен кръст, която се отбеляза на 14. октомври тази година, наред с други инициативи, ОС на БЧК- гр.Русе организира конкурс за есе и рисунка на тема: „Скитащото добро“.
В конкурса взеха участие ученици от СУ“Васил Левски“ – гр.Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка“ –гр. Русе, ОУ „ Олимпи Панов“- гр.Русе и ОУ „ Иван Вазов“- гр.Русе в три възрастови категории.
След събеседване, комисията в състав от г-жа Антоанета Нойкова– щатен специалист „Младежка дейност“ към ОС на БЧК- гр. Русе, г-жа Борислава Грозева- старши учител ООП, БЕЛ и г-жа Радина Лишева- учител ООП,БЕЛ, излъчиха следните победители:
1. В категорията за ученици от начален етап за рисунка – Лара Донева, , Михаела Димитрова и Нестор Йорданов, ОУ „Иван Вазов“;
2. В категория за ученици от начален етап за есе– Ана Петрова от 4. а клас, ОУ „ Олимпи Панов“ ;
3. В категория за ученици от прогимназиален етап за есе– Венци от 7. а клас, ОУ „ Олимпи Панов“;
4. В категория за ученици от гимназиален етап за есе– Александра Крумова от 10. б клас, СУ „Васил Левски“- гр. Русе.

Журито бе очаровано от творбите на малките и големи художници и писатели, а изборът на победители не бе никак лесен. Наградите, предвидени за избраните работи, са както следва:
1. В двете категории за ученици от начален етап- грамоти с призовите места и материали за оцветяване; за рисунка- и чаши.
2. В категорията за ученици от прогимназиален етап за писмена творба- грамоти с призовите места, комикси с историята на организацията на Червения кръст и червения полумесец, книги и чаши;
3. В категорията за ученици от гимназиален етап за есе- грамота и книга.

Победителите ще имат възможност да получат наградите си при първа възможност след евентуална промяна по отношение на извънредната епидемична обстановка в училищата и социалните институции.
ОС на БЧК-гр. Русе благодари на всички деца и тийнейджъри, включили се в инициативата. За своите 100 години, организацията подпомага милиони младежи и деца чрез обучения, промоция на хуманитарни ценности, здравна просвета и подготовка за реакция при бедствия и кризи.