Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД09 – 3596/ 20.10.2021г. и Заповед РД09-3858/27.10.2021 г. на МОН и писмо на РЗИ с вх. № РД 13 – 1122/26.10.2021г. , както и писмо № РД – 14 – 2460/ 26.10.2021г. на РУО Русе следва да организираме ротационно обучение от разстояние в електронна среда на 50 % от паралелките в нашето училище както следва :

От 27.10.2021 г.- 03.11.2021 г.
III, IV, V, VI и IX клас – в онлайн среда
I, II, VII, VIII, X, XI и XII клас – присъствено

От 04.11.2021 г.- 09.11.2021 г.
I, II, VII, VIII, X, XI и XII клас – в онлайн среда
III, IV, V, VI и IX клас – присъствено

Моля за Вашето разбиране и помощ в създаването на бърза и адекватна за обстановката организация. Бъдете здрави!

Директор: Красимира Иванова