ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Дейности по приема на ученици

Кандидатстване и подаване на документи за участие в приема:

 1. От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. подаване на заявление за участие в първи етап от приема на място в училище СУ “Васил Левски”.
  Заявления се подават в присъствието на родител като следва да представите следните документи:
  – оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в 7. клас.
  – оригинал и копие на свидетелството за завършено основно образование
  – оригинал на медицинско свидетелство (само при кандидатстване в професионални гимназии)
  – документ за самоличност на кандидата
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 08:00 – 19:00 часа
  Събота и неделя: 09:00 – 13:00 часа

  Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13.07.2020 г. на страниците на МОН и на РУО-Русе.

 2. От 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране.
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 09:00 – 17:30 часа

 3. От 17.07.2020 г. до 22.07.2020 г. записване на приетите ученици на втори етап на класиране
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 09:00 – 17:30 часа

 4. От 24.07.2020 до 27.07.2020 г – приемане на заявления за участие в трети етап
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 08:00 – 19:00 часа
  Събота и неделя: 09:00 – 13:00 часа

 5. На 30.07.2020 г. – записване след трети етап на класиране
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък – 09:00 – 17:30


  Приемането на документите и записване на класираните ученици ще се осъществява в кабинетите на ЗДУД, ет. 2, фоайе-дирекция.

  Можете да подадете документи за кандидатстване и онлайн на сайта https://priem.mon.bg.

Информация за приема и паралелките в 8. клас може да видите тук.