Родителска среща за 1. клас

На 30.06.2020 г. (вторник) ще се проведе родителска среща от 18:00 часа

КласЕтаж, стая
IaII ет, 12 стая
II ет, 15 стая
III ет, 16 стая
III ет, 22 стая
I ет, 1A стая
III ет, 21 стая
II ет, 14 стая