ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Дейности по приема на ученици

Кандидатстване и подаване на документи за участие в приема:

 1. От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. подаване на заявление за участие в първи етап от приема на място в училище СУ “Васил Левски”.
  Заявления се подават в присъствието на родител като следва да представите следните документи:
  – оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в 7. клас.
  – оригинал и копие на свидетелството за завършено основно образование
  – оригинал на медицинско свидетелство (само при кандидатстване в професионални гимназии)
  – документ за самоличност на кандидата
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 08:00 – 19:00 часа
  Събота и неделя: 09:00 – 13:00 часа

  Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13.07.2020 г. на страниците на МОН и на РУО-Русе.

 2. От 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране.
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 09:00 – 17:30 часа
  Документи за записване:
  1. Свидетелство за основно образование
  2. Акт за раждане копие и оригинал за сверка

 3. До 20.07.2020 г. обявяване на резултати от втори етап на класиране

 4. До 22.07.2020 г. записване на приетите ученици на втори етап на класиране
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 09:00 – 17:30 часа

 5. От 24.07.2020 до 27.07.2020 г – приемане на заявления за участие в трети етап
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък: 08:00 – 19:00 часа
  Събота и неделя: 09:00 – 13:00 часа

 6. На 30.07.2020 г. – записване след трети етап на класиране
  Работно време на комисията:
  От понеделник до петък – 09:00 – 17:30


  Приемането на документите и записване на класираните ученици ще се осъществява в кабинетите на ЗДУД, ет. 2, фоайе-дирекция.

  Можете да подадете документи за кандидатстване и онлайн на сайта https://priem.mon.bg.

 

 

ПРОФИЛ

Класен ръководител:

Балообразуване

 

Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на японски език
Профилиращи предмети:
– Биология и здравно образование
– Химия и опазване на ок. среда
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Галина Барбукова – главен учител по информатика и информационни технологии

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х Биология и здравно образование (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Химия и опазване на ок.среда (оценка от свидетелството за основно образование)

 

Профил „Икономическо развитие“  с интензивно изучаване на китайски език
Профилиращи предмети:
– Математика
– География и икономика
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Филип Тодоров – учител по математика

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х География и икономика (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Математика
(оценка от свидетелството за основно образование)

 

Профил “Софтуерни и хардуерни науки“  с интензивно изучаване на английски език
Профилиращи предмети:
– Информационни технологии
– Информатика
– Избираем след 10 клас
– Избираем след 10 клас

За повече информация тук

Мария Спасова – старши учител по информатика и информационни технологии

2 х НВО БЕЛ
2 х НВО Математика


1 х Математика (оценка от свидетелството за основно образование)

1 х Информационни технологии (оценка от свидетелството за основно образование)