В СУ “Васил Левски” започва изграждането на модерен STEM център


Започва изграждането на модерен STEM център, финансиран по
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
в Средно училище “Васил Левски” – гр. Русе.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Русе, премина успешно през етапите и е едно от одобрените, за изграждане на център под наименованието „STEM център за победители – учене чрез преживяване“, от общо 546 училища, кандидатствали по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Кандидатстването по програмата беше разделено в два етапа, като до първи етап бяха допуснати 262 училища. Сред тях кандидатствалите с проект в голямата категория са 115, а в малката категория – 147. В рамките на втория етап от процеса на кандидатстване от училищата се очакваше да допълнят проектните си идеи. Те  имаха възможност да предоставят повече детайли за всички аспекти от израждането на STEM центъра като: архитектурна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване, организация и управление на учебните процеси и други. Към вече подробно описаната концепция за училищния STEM център кандидатите задължително следваше да приложат и детайлно разписан бюджет. След разглеждане на документалната част ръководителите на проекта бяха поканени на интервю, в което трябваше да защитят идеята си. Кандидатстването и защитата на проекта бяха подготвени от Тодор Йорданов, Филип Тодоров и Мария Спасова, които се доказаха за пореден път като страхотен екип. Одобрените на втория решаващ етап са 50 училища в голяма категория и 100 училища в малка категория, сред които и Средно училище „Васил Левски“ – гр. Русе (голяма категория – 270 000 лв). Те ще получат финансиране за своите проекти.

STEM центърът ще бъде разположен на втория етаж в училището и ще обхване по-голямата част от корпуска. В него учениците ще имат възможност да се докоснат до иновативна техника, да разработват интересни STEM проекти, както и да приложат наученото в ежедневието. Всичко това ще се случва в модерна среда от няколко кабинета, оборудвани по нов и модерен начин с най-новата и модерна техника в сферата на информационните технологии – 3D принтери, 3D скенери, дронове, програмируеми платки, роботи, както и ще могат да преживеят всичко чрез добавена и виртуална реалност. Ще се обучават както ученици, така и учители, а след изграждането на центъра ще бъдат направени множество обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на информационните технологии.

Всички участници в програмата представиха ценни идеи и демонстрираха вдъхновение, професионализъм и желание за дългосрочно развитие на STEM обучение в училище. Проектните предложения бяха оценени от специално сформирана комисия. В нея взеха участие експерти от Министерството на образованието и науката и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки.