Вълнуващи новини от проект: „Happiness – simple solution to complex problems“!

Ученици и учители от СУ “Васил Левски” взеха участие в пилотно тестване по проект номер: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031568 „Happiness – simple solution to complex problems“, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
Пилотното тестване обхвана 145 ученици от общо трима асоциирани партньори по проекта, в т.ч. СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” и ОУ “Никола Обретенов”, на възраст между 13 и 17 години и 20 учители.
С голяма радост споделяме с вас, че обобщените резултати от него са много впечатляващи. Общата оценка на програмата от участниците беше 4,80 от максимални – 5 точки! Отделните модули, съсредоточени върху ключови умения като адаптивност, самосъзнание, социална информираност, емоционален самоконтрол, комуникация и критично мислене, също бяха високо оценени.
С тези окуражаващи резултати и перфектна обратна връзка, програмата “Щастие – просто решение на сложни проблеми” е готова за по-нататъшно внедряване, за да създаде една по-мотивираща и по-щастлива учебна среда за учениците.
Продължаваме да работим упорито, за да осигурим най-доброто качество на образование. С нетърпение очакваме да продължим работата по този вълнуващ проект.

Следете страницата, за да бъдете в течение с всички актуалности и успехи от проекта!

https://happiness.edukopro.com

#HappinessProject #ErasmusPlus #PilotTesting #InnovativeEducation #EmotionalIntelligence #Teenagers