Проект “Слънчева система”

С отлични познания в изучаването на планетите, оригинални идеи и изключително разнообразие на приложните умения,  се отличава изложбата на макети на Слънчевата система. Тя краси фоаето на училището, а творбите са дело на ученици от 4. “ж” клас с класен ръководител Евин Ибишева.