Незаети места след трети етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе, 03.08.2022 г.

Населено мястоИме на училищетоКод на паралелкатаИме на паралелкатаСвободни места
гр.РусеСредно училище "Йордан Йовков"1628Софтуерни и хардуерни науки1
гр.РусеПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак"0507Интериорен дизайн1
гр.РусеПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак"0528Мебелно производство2
гр.РусеПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак"3415Производство на тапицирани изделия7
гр.РусеПрофесионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"1830Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства5
гр.РусеПрофесионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"3894Ветеринарен техник9
гр.РусеПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН"1983Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна3
гр.РусеПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"0603Производство на облекло от текстил11
гр.РусеПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"3948Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил18
гр.РусеПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"3950Бутикови облекла3
гр.РусеПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ4096Локомотиви и вагони17
гр.РусеПрофесионална гимназия по транспорт1720Автотранспортна техника6
гр.РусеПрофесионална гимназия по транспорт1730Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства2
гр.РусеПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"0750Промишлена естетика и дизайн11
гр.РусеПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"0804Измервателна и организационна техника17
гр.РусеПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"3597Машини и съоръжения за заваряване15
гр.БялаСредно училище "Панайот Волов"3967Спортно-туристически дейности8
гр.БялаСредно училище "Панайот Волов"3969Фитнес4
гр.БялаПрофесионална гимназия3420Трайни насаждения4
гр.БялаПрофесионална гимназия3957Машини и системи с ЦПУ3
гр.БялаПрофесионална гимназия3959Производство на кулинарни изделия и напитки2
гр.БялаПрофесионална гимназия3960Фризьорство2
гр.ВетовоСредно училище "Васил Левски" с професионални паралелки0385Минна електромеханика2
гр.ГлоджевоСредно училище "Христо Ботев"1950Софтуерни и хардуерни науки8
гр.Две могилиПрофесионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев"0457Производител на селскостопанска продукция9
гр.Две могилиПрофесионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев"3232Електрообзавеждане на транспортна техника15