Незаети места след втори етап на класиране и записване по профили и специалности от професии в училищата с утвърден държавен прием в VIII клас в област Русе, 25.07.2022 г.

Нас. МястоУчилищеКод на паралелкатаИме на паралелкатаСвободни места
ГР.БЯЛАСредно училище "Панайот Волов"3967Спортно-туристически дейности8
ГР.БЯЛАСредно училище "Панайот Волов"3969Фитнес5
ГР.БЯЛАПрофесионална гимназия3420Трайни насаждения4
ГР.БЯЛАПрофесионална гимназия3957Машини и системи с ЦПУ4
ГР.БЯЛАПрофесионална гимназия3959Производство на кулинарни изделия и напитки2
ГР.БЯЛАПрофесионална гимназия3960Фризьорство2
ГР.ВЕТОВОСредно училище "Васил Левски" с професионални паралелки0385Минна електромеханика2
ГР.ГЛОДЖЕВОСредно училище "Христо Ботев"1950Софтуерни и хардуерни науки9
ГР.ДВЕ МОГИЛИПрофесионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев"0457Производител на селскостопанска продукция10
ГР.ДВЕ МОГИЛИПрофесионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев"3232Електрообзавеждане на транспортна техника15
ГР.РУСЕАнглийска езикова гимназия "Гео Милев"3144Компютърна анимация1
ГР.РУСЕМатематическа гимназия "Баба Тонка"2944Математически1
ГР.РУСЕСредно училище за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ"0522Чужди езици - английски език2
ГР.РУСЕСредно училище за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ"0526Чужди езици - испански език1
ГР.РУСЕСредно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер"0823Чужди езици2
ГР.РУСЕСредно училище "Йордан Йовков"1628Софтуерни и хардуерни науки6
ГР.РУСЕСредно училище "Христо Ботев"3404Софтуерни и хардуерни науки1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов"0396Електрически инсталации1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"0507Интериорен дизайн2
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"0528Мебелно производство8
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"3415Производство на тапицирани изделия8
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"3641Художествена дърворезба3
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"1825Механизация на селското стопанство22
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"1830Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства6
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"3894Ветеринарен техник12
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН"1966Електрически превозни средства4
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН"1983Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна9
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"0598Моден дизайн1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"0603Производство на облекло от текстил13
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"3948Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил20
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"3950Бутикови облекла4
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов"2855Производство на кулинарни изделия и напитки1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов"3937Организация на туризма и свободното време1
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ1854Корабоводене-речно3
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ1876Електрообзавеждане на кораби2
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ1885Логистика на товари и услуги4
ГР.РУСЕПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ4096Локомотиви и вагони20
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по транспорт1190Автомобилна мехатроника1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по транспорт1720Автотранспортна техника9
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по транспорт1730Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства4
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по строителство архитектура и геодезия "Пеньо Пенев"1192Строителство и архитектура1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по строителство архитектура и геодезия "Пеньо Пенев"1196Компютърна графика1
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"0750Промишлена естетика и дизайн12
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"0804Измервателна и организационна техника20
ГР.РУСЕПрофесионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров"3597Машини и съоръжения за заваряване17