Междукултурен обмен в Япония дава възможност на наши ученици да посетят страната на изгряващото слънце

На 18 юни тази година в сградата на Търговско-банковата гимназия в гр. София се проведе интервю във връзка с програмата за междукултурен обмен в Япония на международна организация AFS. В състава на AFS влизат над 50 независими организации с нестопанска цел, всяка от които има собствен офис, ръководен борд от доброволци и уебсайт. Организацията предоставя разнообразни програми за обмен в над 90 страни по цял свят. Конкретната програмата, за която кандидатстваха 4 ученици от СУ „Васил Левски“, дава възможност на общо 4 ученици от България да отседнат в приемно семейство и да посещават учебни часове в японско училище в рамките на един месец. Тя е спонсорирана от японския гигант Мейджи – водещ производител на млечни хранителни изделия в цяла Азия и напълно покрива разходите за транспорт, престой и храна на участниците от България.
След над двегодишно прекъсване на програмата заради световната пандемия с COVID-19, тази година общият брой кандидати за програмата бе внушителните 23 души, като в това число се включват представителите на СУ „Васил Левски“- гр. Русе, на софийските 18 СУ „Уилям Гладстон“ и на 138 СУ „Проф. Васил Златарски“, където също се изучава японски език, и на софийската „Търговско-банкова гимназия“. С тях бяха проведени индивидуални интервюта, които имат за цел да проверят езиковите способности, личностните характеристики и мотивацията им.
Повече от достойно се представиха всички четири кандидати от СУ „Васил Левски“ – десетокласничките Даяна Георгиева и Полина Братованова и деветокласничките Александра Йорданова и Пресиана Куманова, но одобрена да посети Страната на изгряващото слънце тази есен бе Даяна Георгиева. Поздравления и специални благодарности на всички кандидати, на техните преподаватели – г-жа Ирена Пенева и г-жа Сезел Фикретова и на г-н Тодор Йорданов, който ги съпровождаше и подкрепяше по време на пътуването!