СЪОБЩНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1. КЛАС

Драги родители, на 18.05.2022 г. ще бъде отворена електронната система на община Русе за подаване на заявления в прием 1. клас.

Ако срещнете затруднения и за ваше улеснение, СУ “Васил Левски” е осигурило компютърни специалисти в дните:

18.05.2022 г. от 14:30 до 18:00 ч.

19.05.2022 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч

23.05.2022 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч.

26.05.2022 г. от 13:00 ч. до 18:00 ч.

27.05.2022 г. от 13:00 ч. до 18:00 ч.

Заповядайте, очакваме Ви!