Творческо писане – 2021 г.

На 24.11.2021 г. се проведе 12-тото състезание по Творческо писане. То се организира от Фондация ” Америка за България”. И тази година се проведе в онлайн среда заради епидемиологичната обстановка. Участваха 28 ученици от 6. клас до 12. клас , с учители Нина Българинова, Красимира Хинкова, Галена Миланова, Теодора Аврамова и Галина Цанева. За всеки клас организаторите бяха предложили по 3 интересни теми. Пожелаваме успех на нашите участници и дано отново да имаме национален финалист. Координатор на състезанието за нашето училище е г-жа Нина Българинова.