Резултати от юлска поправителна изпитна сесия

ИменаКласПредметОценка
Елиза-Джесика Ж.IX вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Йоана Й.IX вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Анна-Бел К.X аАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Румяна Д.Х вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Синем О.Х вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Теодор Х.Х вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Синем О.Х вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Теодор Х.Х вАнглийски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Алекс И.IX aЯпоски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Дейвид М.Х вНемски език - ООП (ЗУЧ)Слаб 2
Дейвид М.Х вИстория и цивилизации - ООП (ЗУЧ)Слаб 2