Обява – кетърингово изхранване

Фирми, които желаят да осигуряват кетърингово изхранване на учениците от I до IV клас, могат да изпращат оферти до 05.09.2023 г. (включително). Задължителни реквизити в офертите:

  • Грамаж
  • Цена
  • Примерни менюта

Офертите може да изпращате на имейл адреса на училището – info-1806209@edu.mon.bg или лично в деловодството на училището.