Отбелязване на Международния ден на математиката

На 14.03.2023 г. в СУ „Васил Левски“ беше отбелязан Международния ден на математиката с различни инициативи. Учениците от II г клас с класен ръководител г-жа Катерина Влахова играха Бинго, Танграм и математически игри със събиране, изваждане, умножение и деление от  wordwall.

Учениците от II ж клас с класен ръководител г-жа Диана Илиева решаваха „Петминутки по математика“ в клуб „Забавна математика“.

III в клас с класен ръководител г-жа Биляна Георгиева сглобяваха пирамида от свързани елементи с различен брой топчета. От различни фигури подредени от кибритени клечки, учениците трябваше чрез преместване, отнемане или добавяне на определен брой клечки да изпълнят различно условие, за да получат друга фигура, вярно твърдение и т.н. Разделени на два екипа, учениците си избираха представители, които наблюдаваха 1 минута подредени геометрични фигури в различни цветове, след което трябваше да ги подредят в абсолютно същата последователност , като спазват и точните цветове.

Учениците от III д клас с класен ръководител г-жа Тансел Реджеб, изготвиха оригами и геометрични фигури от хартия и картон.

Учениците от III е клас отбелязаха Международния ден на математиката като изработиха оригами, решиха кръстословица. подредиха пъзел и решаваха задачи за концентрация.

Учениците от III ж клас  с желание и интерес отбелязаха Международния ден на математиката  с мото „Математиката е навсякъде“ като изработиха с въображение и концентрация танграми, магически квадрати  и пъзели.

Ученици от VI клас изработиха табла и различни проекти с ръководител г-жа Корнелия Коларова – старши учител по математика.

Г-жа Полина Ошахова изнесе открит урок пред ръководството на училището на тема „Числото Пи“. В рамките на часа, заедно с учениците, проведоха дискусия относно исторически факти за математиката и числото „Пи“, след което учениците бяха разделени на отбори, като два от отборите изработиха „Пи“ гривни с мъниста, поставени върху конец в ред, съответстващ на цифрите на числото Пи, като за всяка цифра слагаха различен цвят. Другите два от отборите поставяха мънистата в два цвята, един за четните и друг за нечетните цифри от числото „Пи“.