Конкурс “Пространство и време”

Във Великотърновския университет се проведе Седмият национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“.

Във форума взеха участие ученици от гимназиалната образователна степен (8-10, 11-12 клас). Конкурсните творби бяха оценени от научно жури, в състава на което участваха авторитетни университетски преподаватели от различни катедри. Общият брой на участниците в конкурса е 153 ученици. От СУ “Васил Левски”, участие взе Емилия Симеонова от 12. “А” клас с научно есе на тема: “Бъдещето на планетата Земя и моето отношение към природата ѝ”. Отличното ѝ предтавяне отрежда прием в университета.  Заслуга за успеха на ученичката има г-жа Нели Горсова – старши учител по География и икономика.