Иновативен междупредметен урок се проведе в СУ “Васил Левски” – Русе

Изследователски мисии във въздуха

Иновативен междупредметен урок (математика, информатика, ИТ) „Изследователски мисии във въздуха“ се проведе на 5 март 2021 година в СУ „Васил Левски“, град Русе. Дванадесетокласници под ръководството на г-жа Мария Спасова – старши учител ИИТ, и г-н Филип Тодоров – учител по математика, представиха пред г-жа Филипова – старши експерт от РУО Русе, колегията и ръководството на училището, и студенти от магистърска програма „Информатика и ИТ в обучението“ на РУ „Ангел Кънчев“, ролята, предимствата и възможностите  на STEM обучението. Целта на урока – осмисляне на знанието, получено през годините по математика, информатика, ИТ и приложението му при програмиране на дронове.

По време на урока учениците се запознаха с това що е дрон, използването му в съвременния живот, техниката за безопасно използване и платформата, в която ще ги програмират. След това, разделени в групи, работиха по две ситуационни задачи. В първата – „Куриерска поща“, те имаха за задача да изследват най-краткия маршрут за доставка на пратки в град с високи сгради, след което програмираха дрона да доставя пратките до определени точки, в които каца за три секунди, след което отново излита до следваща точка. Втората задача – „Мисия „Пентагона“ – учениците програмираха дроновете си за обход на сградата на Пентагона във въздуха. За да изпълнят задачата те намираха ъглите на правилен петоъгълник, за да съобразят ъгъла на завъртане на дрона по обхода. И двете задачи не затрудниха учениците, което показа, че те притежават нужните математически и аналитични умения за работа по математика, информатика и ИТ. Урокът завърши със състезателна задача, която бе поднесена устно от г-жа Мария Спасова. В задачата липсваше схематично представяне, както при първите две, а учениците трябваше сами да си представят траекторията, програмират кода и тестват резултата.

От учебната 2020-2021 година СУ „Васил Левски“ – град Русе, е иновативно училище с проект „STE(A)M училище на победители – учене чрез преживяване“. Урокът „Изследователски мисии във въздуха“ е част от от поредица  междупредметни уроци, чрез които учениците усвояват новите знания по различни предмети. Ръководството на училището поздравява г-жа Спасова, г-н Тодоров и учениците от XII в клас, които показаха, че граници за знанието няма… дори и във въздуха.