Един по-различен час на класа в СУ “Васил Левски” – Русе

На 13.10.2021г. от 13:30ч. се проведе закрита лекция във връзка с поведението и нужните действия при бедстия, аварии и катастрофи. Учениците от 11. а клас и 12. в клас имаха възможността да се запознаят с правилната реакция и нужните мерки за ограничаване на щетите при възникнал пожар до пристигането на екипите на Пожарна безопасност и защита на населението. Старши пожарникарят Филип Павлов, част от Втора РС ПБЗН- гр. Русе, и дългогодишен доброволец към Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към ОС на БЧК- гр.Русе, разясни на учениците правилните незабавни мерки при възникнал спонтанен пожар или умишлен палеж, както и действията от страна на екипите на Пожарна безопасност и защита на населението след постъпил сигнал от Единния европейски номер за спешни повиквания – 112 . Г-н Павлов използва случая и оттренира с учениците подаване на симулационен сигнал във връзка с нужната информация към диспечерите и оповестителната верига. Премина се към запознаване с устройството и употребата на пожарогасителна техника и в заключение заинтересованите ученици имаха възможност да зададат въпроси, свързани с кандидатстването, подбора и назначаването на работна позиция огнеборец, както и всекидневните предизвикателства и рискове, които крие професията. Младежите имаха много въпроси и след биенето на звънеца, затова си обещаха нови срещи с г-н Павлов – по възможност на място, във Втора РС ПБЗН – гр. Русе, където ще имат възможност да видят пълна пожарникарска екипировка, прилежащата техника и оборудване, нужни за работа на терен.