Незаети места в VІІІ клас след трети етап на класиране и записване за учебната 2021/2022 година

Списък с незаетите места след трети етап на класиране

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ – СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, РУСЕ

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ – протокол с резултатите на учениците от 5. клас

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“, проведено на 18.03.2021 г.,

Резултати от юлска поправителна изпитна сесия

Анкета за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси през учебната 2020/2021 година

https://forms.gle/VktuR1mEbzzHNofw6

Учебници 2020-2021 година

Учебници 2020/2021 година

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! Прием в 8. клас

Прием в 8. клас

Класиране на учениците в 5. клас

Класиране на учениците в 5. клас

Резултати от първо класиране за 1. клас

Резултати от първо класиране