Агресия и толерантност

На 23.01.2024 година в СУ “Васил Левски” се проведе обучение на тема “Агресия и толерантност”. Участници в обучението бяха учениците от 1. “д” и 1. “в” клас, които изслушаха с интерес инспектор Таня Тончева от РЗИ – Русе.
Учениците изведоха сами понятията – агресия и толерантност с помощта на популярния метод brain storming (мозъчна атака). Децата се запознаха с видовете агресия и какви поражения нанася тя върху детската психика. Събеседваха върху казус и изгледаха филм за приятелството и толерантността.
Класните ръководители Ев. Ибишева и И. Иванова сърдечно благодарят за прекрасното обучение на д-р Таня Тончева!