Отново повод за гордост

Мерт Юсниев е ученик от 4з клас в СУ ,, Васил Левски”. Той е ученик, който е пример за подражание. След час по ФВС, на връщане от площадката, намира пари и веднага уведомява класния си ръководител. Парите са върнати на притежателката – ученичка от СУ “Васил Левски”. Постъпката на Мерт е гордост за нашето училище. Ръководството на училището и ученичката искрено му благодарят. Щастливи сме, че освен добри, учениците ни са и с големи сърца.