Училищна униформа

В СУ „Васил Левски”, гр. Русе учениците да се явяват в училище с униформено облекло и във вид, който съответства на положението им на ученици. Не се допуска  предизвикателно облекло (прозрачни дрехи, неприлично къси панталони, мини поли, джапанки, грим и др.). Учениците трябва да носят задължителната училищна униформа приета с решение на Педагогическия съвет, както при редовните учебни занятия, така и при честване на училищни мероприятия и официални национални празници, както следва:

Ученик без униформа се отстранява от учебни занятия с отсъствие по неуважителни причини без право на извинение до явяването му с униформа.

 

Фирма „Кеви М“

Тел: 0889514957

Адрес: гр. Русе, ул. Николаевска 27