Администрация

Цветелина Стайкова
Длъжност: Главен счетоводител
Завършено висше училище: СА "Д.А.Ценов" - Свищов"
Специалност: Счетоводство и контрол
Станислава Бонева
Длъжност: Счетоводител
Милена Цонева
Длъжност: Счетоводител
Грета Димитрова
Длъжност: Специалист "ТРЗ"
Христина Димитрова
Длъжност: Завеждащ, административна служба
Теодора Георгиева
Длъжност: Завеждащ, административна служба