Администрация

Цветелина Стайкова
Длъжност: Главен счетоводител
Завършено висше училище: СА "Д.А.Ценов" - Свищов"
Специалност: Счетоводство и контрол