СУ “Васил Левски” в сътрудничество с РУ “Ангел Кънчев”

На 26-ти Октомври 2019 г. от 9:30 до 17:00 часа в зала 2Г.302 на 2-ри корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе първото занятие от курса „Блоково програмиране на дронове“, в което участие ще вземат повече от 50 ученици от СУ „Васил Левски“ и техните учители Мария Спасова, Филип Тодоров и Тодор Йорданов.

Провеждането на курса ще се извърши от преподаватели в Катедра Телекомуникации на Русенски университет “Ангел Кънчев”, а дейността е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация “Русе – град на свободния дух” с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Блоковото програмиране е метод за по-лесно усвояване на материала от обучаемите, а вплитането му с дроновете ще позволи на всички участници в курса да придобият нови знания докато се забавляват. В рамките на следващите няколко седмици, участниците в курса ще се запознаят със структурата на съвременните безпилотни летателни апарати, с методите за тяхното управление и с начините за програмиране на дронове за изпълнение на автономни мисии. Провеждането на курса ще изиска от всички обучаеми да използват своите собствени мобилни телефони или таблети, с помощта на които те ще създават последователности от команди чрез графична програмна среда и блокове от инструкции. Готовите програмни кодове ще се подават през WiFi към дроновете и те ще изпълняват съответните мисии.

текст: РУ “Ангел Кънчев”