Прогимназиален и гимназиален етап

Анахид Ованес
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Спорт
Анелия Йончева
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Анелия Пеева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Химия и опазване на околната среда
Завършено висше училище: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Специалност:
- Химия
Атанас Атанасов
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физика и астрономия
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Физика и математика
Велимир Василев
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: История и цивилизации
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Педагогика на обучението по български език и история
Веселка Борисова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Математика
Вилиана Димова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Физическа култура
Виолета Петрова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Английска филология
Други специалности:
- Руска филология - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Галина Барбукова
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии, Физика и астрономия
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Информатика и информационни технологии
Други специалности:
- Физика и математика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Галина Цанева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Английска филология
Даниела Николаева
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Даниела Русева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Дарина Делева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Деница Маринова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Компютърно моделиране и информационни технологии, информатика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Информационни технологии в обучението
Десислава Йорданова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Музика
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Музикална педагогика
Десислава Петрова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт
Завършено висше училище: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика
Димитринка Ралчева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Български език и руски език
Елена Денева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Математика и информатика
Елена Димитрова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Музика
Завършено висше училище: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Специалност:
- Музикална педагогика
Елена Немецова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Информационни технологии в обучението по математика и информатика
- Математика и информатика
Елка Каракашева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Математика
Ивелина Й. Димитрова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: История и цивилизации, География и икономика
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалности:
- История
- География
Илиана Ангелова-Костадинова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Изчислителна техника
- Учителска правоспособност
Ирена Пенева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Японски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалности:
- Приложна лингвистика (aнглийски и японски език)
Корнелия Коларова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Математика и физика
Корнелия Лалева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Японски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалности:
- Руска филология
- Японски език
- Български език
- Испански език
Красимира Хинкова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Лингводидактика в прогимназиален етап (английски език)
- Педагогика на обучението по български език и история
- Европеистика и публична администрация - магистърска програма към Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център
Магдалена Димитрова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Биология и здравно образование
Завършено висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Специалности:
- Молекулярна биология
- Репродуктивна биология
Мариана Луканова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Физическа култура
Мариела Йорданова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Биология и здравно образование, Човекът и природата
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Биология и химия
Мариела Харизанова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Биология и здравно образование
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Биология и химия
Милен Йорданов
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Завършено висше училище: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Специалност:
- Педагогика на изобразително изкуство
Милена Коева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Специалности:
- Английски език и литературa
Други специалности:
- Българска филология - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Милена Неделчева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Компютърно моделиране и информационни технологии, информатика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Информатика и информационни технологии в обучението
- Начална училищна педагогика с изобразително изкуство
Наталия Николова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Китайски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалности:
- Приложна лингвистика - Френски език и Китайски език
Други специалности:
- Предучилищна и начална педагогика - Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Незиха Куртеюб
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Информатика и информационни технологии в обучението
Нели Горсова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: География и икономика
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- История и география
Нина Българинова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Начална педагогика с английски език
- Ликводидактика в прогимназиален етап (английски език)
Олга Панайотова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Български език и история
Паунка Иванова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Български език и литература
Пенка Господинова
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Химия и опазване на околната среда
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Химия
Петя Ванева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Физическа култура
Петя Михайлова
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: История и цивилизации, География и икономика
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- История и география
Пламен Пенчев
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Биология и здравно образование, Човекът и природата
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Биология и химия
Пламен Стоянов
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Технологии и предприемачество
Завършено висше училище: ВПИ "Н.Рилски" Благоевград
Специалност:
- Педагогика на трудово полит.подготовка - ВПИ "Н.Рилски" Благоевград
- Трудово обучение и изобразително изкуство - Институт за учители по ТОИИ Ст. Димитров
Полина Ошахова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Педагогика на обучението по математика и информатика - бакалавър
- Информационни и образователни технологии - магистър
Радина Лишева
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Български език и литература, Китайски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Педагогика на обучението по български език и литература и източен език (китайски)
Ралица Петкова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Английски език
Д-р Рени Стоянова
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Китайски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Приложна лингвистика - английски и китайски език
Други специалности:
1. Доктор, защитена дисертация на тема "Систематизация на китайския пантеон", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
2. Магистър по международни икономически отношения
3. Квалификация "Сътрудник-специалист в печата, радиото и телевизиятa"
4. Квалификация "Бизнес-администрация"
Румен Карагяуров
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Специалност:
- Математика
Сашка Симеонова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: География и икономика
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Биология и география
Свилен Райчев
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Философски цикъл
Завършено висше училище: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Специалност:
- Философия
Сезел Фикретова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: История и цивилизация, Английски език, Японски език
Завършено висше училище: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Педагогика на обучението по история и чужд език
Силвия Атанасова
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Специалност:
- Математика и информатика
Силвия Ненкова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Китайски език
Завършено висше училище: 华中师范大学 "Central China Normal University" - Wuhan, Hubei, China
Специалност:
- Китайски език
Стефка Ганева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Немски език
Завършено висше училище: Нов български университет - София
Специалност:
- Немска филология
Теодора Аврамова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Специалност:
- Приложна лингвистика (английски и испански език)
Инж. Тодор Йорданов
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Компютърни системи и технологии
- Информатика и информационни технологии в образованието
Тодорка Иванова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалности:
- Методика на обучението по математика - магистър
- Компютърни системи и технологии - бакалавър
Филип Тодоров
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Специалности:
- Информационни технологии в обучението по математика и информатика
- Математика и информатика