Прогимназиален и гимназиален етап

Анахид Ованес
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Спорт
Анелия Йончева
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Анелия Пеева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Химия и опазване на околната среда
Завършено висше училище: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Специалност:
- Химия
Атанас Атанасов
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физика и астрономия
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Физика и математика
Борис Цветанов
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Физическа култура
Велимир Василев
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: История и цивилизации
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Педагогика на обучението по български език и история
Веселка Борисова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Математика
Вилиана Димова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности (волейбол)
Завършено висше училище: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Специалност:
- Физическа култура
Виолета Петрова
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Английска филология
Други специалности:
- Руска филология - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Галена Миланова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалности:
- Приложна лингвистика (английски език)
- Транслатология с английски език
Галина Барбукова
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии, Физика и астрономия
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност:
- Информатика и информационни технологии
Други специалности:
- Физика и математика - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Галина Цанева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Английски език
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Английска филология
Даниела Николаева
Длъжност: Главен учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Даниела Русева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Завършено висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Специалност:
- Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Дарина Делева
Длъжност: Старши учител
Преподавани предмети: Български език и литература
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Българска филология
Десислава Йорданова
Длъжност: Учител
Преподавани предмети: Музика
Завършено висше училище: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Специалност:
- Музикална педагогика