Прием в 8. клас

Утвърден план-прием в 8. клас на СУ “Васил Левски” за учебната 2019/2020 година може да видите ТУК

В СУ “Васил Левски” се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на национално външно оценяване по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от удвоената оценка от изпита по български език и литература и удвоената оценка от изпита по математика, като се прибавят и съответните балообразуващи оценки от удостоверението за завършен седми клас за профилите:

1. Природни науки с интензивно изуч. на японски език -26 ученици
Балообразуващи оценки – оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

2. Обществени науки с интензивно изуч. на китайски език-26 ученици 
Балообразуващи оценки – оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

3. Математически с интензивно изучаване на английски език- 26 ученици

Балообразуващи оценки- оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование

ИНФОРМАЦИЯ
за приемане на ученици в VIII клас в СУ “Васил Левски” за учебната 2019/2020 година

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: https://priem.mon.bg. Същият ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.


1. Заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование за учебната 2019/2020 година можете да изтеглите от ТУК ( график на дейностите)

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

2. График за работата на комисията за записване на класираните ученици:

12.07.2019- 16.07.2019г.-Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране
19.07.2019-22.07.2019г.– записване на приетите ученици на II етап на класиране
30.07.2019-31.07.2019г.– записване на приетите ученици на III етап на класиране
Попълване на незаетите места след III етап- определя се от директора – до 10.09. 2019г.
Работно време на комисията :
8:00-18:00 часа

Приемането на документите и записване на класираните ученици ще се осъществява в кабинета на педагогическия съветник (стая 2, ет. 1 срещу централния вход)

Необходими документи за записване:
• оригинал на свидетелство за завършено основно образование

Важно е да знаете:
1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:
– да се запишете;
или
– да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.
Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.

Очакваме ви!