Отново на училище и класна стая „под небето“.


Първият час по английски език в 6в клас, за тази учебна година, се проведе на открито в импровизирана “класна стая под небето”. Ето какво сподели и госпожа Красимира Хинкова, преподавател по английски език и класен ръководител на 6в клас:
„Учениците взеха участие в едно от любимите ми занимания на открито, което е и честа практика в училищата във Великобритания. След няколко месеца обучение пред компютъра, целта на урока беше да се обърнем към себе си и към останалите. Идеята бе да се отпуснем, да затворим очи и помълчим. И чухме природата, усетихме аромата, видяхме красотата ѝ, почувствахме…насладихме се на мига! След това записахме нашите мисли и чувства и ги споделихме на глас. Е…, не ни липсваха дребни грешчици, но децата бяха откровени, смели и най-важният извод – чувстват се щастливи в училище!“

Добре дошли в училище!