График стипендии

График за получване на стипендиите за м. декември и януари:
 
15-16. 02. 2021г.- 8 клас
16-17. 02.2021г.- 12 клас
18-19. 02.2021г. – 10 клас
22-23. 02.2021г. – 11 клас
24.02.2021г. – 9 клас