Европейска седмица на мобилността


СУ “Васил Левски” – гр. Русе взе участие в кампания Дни на безопасността на пътя по предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, която се провежда в периода 16-22 септември 2020 г., когато по традиция е и Европейската седмица на мобилността. Мотото на кампанията за България е „Остани жив! Пази живота!“ и е под патронажа на министъра на вътрешните работи. Очакването е с усилия, разум и отговорност да постигнем обща цел, а именно да няма загинали на пътя. Комисията по Безопасност на движението по пътищата  при СУ “Васил Левски“ – гр. Русе проведе “петминутка” посветена на дните без жертви на пътя , в часовете на класа на 16.09.2020 г. Учениците от 5б клас с класен ръководител Петя Ванеса, 5е клас с класен ръководител Анахид Ованес и 6д клас с класен ръководител Вилиана Димова, заедно с останалите членове на комисията по Беозпасност на движението по пътищата към СУ “Васил Левски” – Русе, взеха участие и ще разпространяват „Нулата“ като изобразят с ръце символа на нула загинали на пътя.