Архив – обществен съвет

Протокол от заседание на ОС, проведено на 12.03.2020 г.

Покана за заседание – 12.03.2020 година

Протокол от заседание на ОС, проведено на 10.01.2020 г.

Покана за заседание – 10.01.2020 година

Протокол за избор на обществен съвет 2019 – 2022 г.

Покана за заседание – 28.11.2019 година

Покана за заседание – 12.09.2019 година

Протоколи от заседания на ОС за учебната 2018/2019 година

Протокол от заседание на ОС, проведено на 10.07.2018 г.

Покани за заседания на ОС за учебната 2018/2019 година

Покана за заседание – 10.07.2018 година

Покана за заседание – 21.03.2018 година

Покана за заседание – 20.02.2018 година

Протоколи от заседания уч. 2017/2018 година

Покана за заседание – 29.08.2017 година

Протоколи от заседания уч. 2016/2017 година

Покана за заседание – 14.03.2017 година

Покана за първо заседание на ОС

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата