Успехи на състезание „Дигитални бизнес модели за предприемачи“ към РУ „Ангел Кънчев”

На 8 ноември 2019 година в РУ „Ангел Кънчев“ се проведе Състезание за ученици от 11 и 12 клас на тема: „Дигитални бизнес модели за предприемачи”. Състезанието бе организирано от Факултет „Бизнес и мениджмънт” в рамките на международен проект „InoLearn4BEEs – „Innovative Student – Centred Learning Practices fuelled with ITC-tools and university-industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education” (програма Еразъм +) и в него взеха участие ученици от областите Русе, Разград и Силистра, разделени в 15 отбора на случаен принцип.

В състезанието от нашето училище, СУ „Васил Левски“ – Русе, участие взеха шест ученици – Ива Николаева, Хелин Велиева, Тодор Тодоров и Арзу Хюсеин от 11в клас, Жанет Маврова от 12б клас и Елица Русинова от 12в клас.

Ръководител на нашия отбор в състезанието бе Мария Спасова, старши учител по ИТ. В първия кръг за Креативност, те трябваше да разсъждават по зададени думи от журито в насока автоматизиране на процес с тази дума. В края на кръга се гласува за най-успешен отбор със специална състезателна валута – РУвети. Вторият кръг, 10 въпроса за време, включваше 10 въпроса от областта на информационните технологии. В края на състезанието учениците участваха в дискусии на тема „Най-доброто образование е….“ и „Най-добрият ученик е…..“

Отбор 11, в който участваше Хелин Велиева от 11в клас зае заслужено първите места в категория „Креативност“, спечелвайки най-много РУвети, и „Комплексна оценка“, за което получи допълнителни сертификати и предметни награди. Всички останали ученици си тръгват от състезанието със сертификати, много нови идеи и споделени емоции.