Уроци от миналото съвместно със “Софийска платформа” и Велислава Великова

В СУ“ Васил Левски“и конкретно в 8 „Б“ клас,с профил история и цивилизации, стартира серия от 6 семинара , един проект на дванадесетокласничката Велислава Великова, в която участват фондация“ Софийска платформа“и г-жа Петя Михайлова. „ Уроците от миналото: какво се случи преди 1989г“ стартира с набелязване на основните моменти, цели и задачи на тези уроци от нашия лектор „кака“ Вели.

Тя в непринуден диалог с учениците направи първите крачки към опознаване на близкото минало. Живописен бе разказът на д-ра на историческите науки Момчил Методиев /историк, завършил кореистика, работил е като дипломат повече от 10 години/. Той отговори и на породилите се въпроси в аудиторията , които за сетен път се оказва, че са млади хора, заинтерисовани и критично мислещи по различни теми. Луиза Славова / представител на Софийска платформа/ остави въпроси не само за размисъл, но и за дискусия вътре в семейството с родители и прародители.

Уроците продължават, като Велислава си е поставила амбициозната цел да накара учениците не само да чуят всеки , но и как критично да анализират различните мнения, да създаде такава атмосфера , в която младите хора да имат възможност за съпреживяване, защото знаем, че това е най – лесния начин да достигнем до техните сърца.