Творческо писане на английски език

На 25.11.2020 г. се проведе първи етап от състезанието по творческо писане на английски език в СУ ” Васил Левски” Русе. Организатор  е  фондация “Америка за България”. Единадесетото издание  на състезанието беше в електронна среда заради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Двадесет  ученици от 7 до 12 клас писаха своите творби в платформата Google Classroom по избрана тема от три предложени. Темите провокираха творческото мислена на участниците. Координатор на състезанието нашето училище е г-жа Нина Българинова – старши учител по английски език. 
Пожелаваме успех на нашите участници и се надяваме да имаме класирани творби на национално ниво. За нас е гордост да имаме такива мотивирани и креативни ученици!