СУ „Васил Левски”- Русе участва в седмата национална конференция „ Насърчаване на четенето”

Сюзан Исметова- старши учител по английски език от СУ „Васил Левски” – Русе, взе участие в Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“, която се проведе от 25 до 27 септември 2018 г. в Трявна. Събитието има за цел да срещне единомишленици, да провокира размисъл и раждането на нови идеи и инициативи.

В контекста на актуалната през настоящата 2018 година тема Европейското културно наследство, Седмата национална конференция протече под надслов „Книгата, която промени живота ми“ и събра близо 80 участници. В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, ЦРЧР избра участниците чрез конкурс по темата. В надпреварата се включиха училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск.

През всеки от конферентните дни идеите си представяха участници от различни краища на страната. Вторият ден включваше също работни ателиета („Storytelling” и „Интегрирано развитие на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене“), ръководени от eTwinning посланиците Ирена Райкова и Теодора Вълова и обиколка на историческите и културните забележителности на град Трявна. Непосредствено преди закриването на конференцията се състоя изложбата „Какво четеш?“, която събра на едно място произведенията, донесени от участниците като дарение за няколко читалища от малки населени места в страната.

Госпожа Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР, благодари на участниците за присъствието и активността им и сравни конференцията с мозайка, чийто цялостен облик се дължи на всеки един от съставящите я елементи.