Списък на класираните ученици на трети етап

Вх.№УчилищеЖеланиеПаралелкаБал
801236СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки347.500
1700410ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства171.000
1700777ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Транспортно строителство142.500
1800030ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Интериорен дизайн268.500
1800049ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Транспортно строителство192.000
1800054ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Транспортно строителство255.500
1800086СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране74.000
1800096СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране66.000
1800135ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил161.000
1800137ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги252.000
1800183ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия151.750
1800221ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства154.000
1800263ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн278.500
1800281ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника98.000
1800296ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил181.000
1800314ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника115.000
1800336ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства292.500
1800343ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Геодезия250.000
1800421ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения80.000
1800482ПГО "Недка Иван Лазарова"1Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия67.000
1800487СУ "Йордан Йовков"2Софтуерни и хардуерни науки168.000
1800498ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил151.000
1800522ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил201.000
1800541СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране62.000
1800603ПГ по транспорт - РУСЕ1Автотранспортна техника97.000
1800624ПГРКК1Логистика на товари и услуги235.000
1800625ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика262.000
1800627ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника30.000
1800629ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия301.750
1800659ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил265.000
1800679ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн292.750
1800707ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника255.000
1800786ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Геодезия218.500
1800798СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране82.000
1800835ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника104.000
1800838СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране73.000
1800933СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране172.500
1800994ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна83.000
1800997ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Транспортно строителство144.000
1800998ПГО "Недка Иван Лазарова"3Организация и технология на фризьорските услуги194.500
1801013ПГО "Недка Иван Лазарова"3Моден дизайн182.000
1801058СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки162.000
1801087ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Строителство и архитектура259.500
1801120ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия217.500
1801155ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства94.000
1801194ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Графичен дизайн242.500
1801233СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие206.500
1801283ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника59.000
1801308ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Геодезия241.000
1801332ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Мебелно производство146.500
1801337ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Транспортно строителство167.500
1801371СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране161.500
1801393СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране153.000
1801413ПГМТ "Юрий Гагарин"1Машини и системи с ЦПУ129.000
1801432ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства103.000
1801440ПГРКК2Електрообзавеждане на кораби241.750
1801451СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране95.000
1801475ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства128.000
1801526ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Графичен дизайн262.000