Списък на класираните ученици на първи етап

Вх.№УчилищеЖеланиеПаралелкаБал
203668ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства132
302357ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура397
401152СУЕЕ1Чужди езици - немски език324.5
401296ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн355
401343ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване229
401407СУЕЕ1Чужди езици - испански език380.5
600666СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици363
1100769СУЕЕ5Чужди езици - немски език340
1501629ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн292.5
1601147АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици350
1700046ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии327.5
1700112СУЕЕ1Чужди езици - английски език356.5
1700141ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства69.5
1700203СУ "Христо Ботев"1Природни науки278.5
1700233СУЕЕ1Чужди езици - английски език445
1700241СУЕЕ2Чужди езици - френски език331.5
1700289ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика230.5
1700335АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици422.5
1700339ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства120
1700348ПГО "Недка Иван Лазарова"1Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия87
1700376ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Транспортно строителство127
1700425ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране300.5
1700432ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации160
1700443ПГ по туризъм3Кетъринг179.5
1700504ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Графичен дизайн285
1700513ПГ по туризъм1Кетъринг306
1700521МГ "Баба Тонка"1Математически400.75
1700565СУ "Йордан Йовков"10Софтуерни и хардуерни науки173
1700594ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране349
1700777ПГО "Недка Иван Лазарова"5Организация и технология на фризьорските услуги142.5
1700822СУЕЕ1Чужди езици - английски език452.75
1800001ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт364
1800002ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки188.5
1800003ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство305.5
1800004СУЕЕ1Чужди езици - английски език386.75
1800005АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици332.5
1800006СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки214
1800007АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици424.5
1800008МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки404.75
1800009СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици406.25
1800010СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици394
1800011ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн121
1800012МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки422.25
1800013АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици342.5
1800014МГ "Баба Тонка"1Математически435.5
1800015СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки217.5
1800017СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки54
1800018СУЕЕ1Чужди езици - английски език393.75
1800019СУ "Христо Ботев"1Природни науки288.5
1800020СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки100
1800021ПГ по транспорт - РУСЕ2Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства107
1800022ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране222
1800023МГ "Баба Тонка"2Математически403.25
1800024СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици427.25
1800025ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника199
1800026ПГСС "Ангел Кънчев"1Механизация на селското стопанство172
1800028ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика301
1800029ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Системно програмиране217.5
1800030ПГДВА " Йосиф Вондрак "6Интериорен дизайн268.5
1800031ПГСС "Ангел Кънчев"1Механизация на селското стопанство153
1800032ПГ по туризъм4Организация на хотелиерството258.5
1800033СУ "Панайот Волов"2Системно програмиране126
1800034СУЕЕ1Чужди езици - испански език337
1800035СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки217.5
1800036ПГ по туризъм2Организация на хотелиерството224
1800037ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Интериорен дизайн269.5
1800038СУЕЕ1Чужди езици - френски език436.25
1800039ПГ по туризъм7Производство на кулинарни изделия и напитки189
1800040СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки284
1800042СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки165
1800044ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии306
1800045ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика250.5
1800046ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации269
1800047СУ "Христо Ботев"7Хуманитарни науки304.5
1800048ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция155
1800050ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране300
1800051СУ "Васил Левски"4Софтуерни и хардуерни науки241.5
1800053ПГ по туризъм3Кетъринг191
1800055СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки260
1800057СУЕЕ3Чужди езици - английски език413.75
1800058АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици350
1800059ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил148.5
1800060СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика217
1800061ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации261
1800062ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн230.5
1800063СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки399.5
1800064ПГ по туризъм1Кетъринг195
1800065ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства134.5
1800066СУ "Васил Левски"1Природни науки266
1800068МГ "Баба Тонка"1Природни науки473.5
1800069ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Транспортно строителство179
1800070ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване242
1800071ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството216
1800072ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии248
1800073ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн142
1800074ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция190
1800075ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция155
1800076СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки318
1800077МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки441.25
1800078СУ "Христо Ботев"2Природни науки355
1800079СУ "Христо Ботев"2Софтуерни и хардуерни науки278
1800080ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура233
1800081ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн254
1800082ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция90
1800083МГ "Баба Тонка"1Природни науки438.5
1800084СУЕЕ1Чужди езици - испански език390.25
1800085АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици392
1800087СУ "Възраждане"9Предприемачески218.5
1800089МГ "Баба Тонка"1Математически429.25
1800090СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки227.5
1800091ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки271.5
1800092ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Системно програмиране224.5
1800093СУЕЕ1Чужди езици - английски език368.25
1800094ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги195
1800095СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици341.5
1800096СУ "Панайот Волов"4Системно програмиране66
1800097СУ "Йордан Йовков"4Софтуерни и хардуерни науки172.5
1800098ПГРКК5Логистика на товари и услуги165
1800099СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране276
1800100СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки318.5
1800101МГ "Баба Тонка"1Природни науки468.75
1800102ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации162
1800103СУ "Панайот Волов"3Системно програмиране98
1800104МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки405.25
1800105ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия232
1800108ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства76
1800109ПГРКК1Логистика на товари и услуги90
1800111МГ "Баба Тонка"2Математически396.75
1800112СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици321.75
1800113ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика275.5
1800115ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Интериорен дизайн133.25
1800116СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици296
1800117СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки258.75
1800118ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Транспортно строителство182
1800119СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие239
1800120СУ "Възраждане"2Предприемачески285.5
1800121ПГ по туризъм9Екскурзоводско обслужване224
1800122СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството137
1800124АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици373.5
1800125СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството74
1800126ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция177
1800127ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги164
1800128СУ "Христо Ботев"7Софтуерни и хардуерни науки261.25
1800130АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици376
1800131ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство71
1800133ПГДВА " Йосиф Вондрак "4Мебелно производство134
1800134ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция115
1800135СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки137
1800136СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки112.5
1800137ПГО "Недка Иван Лазарова"8Организация и технология на фризьорските услуги252
1800138СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици330
1800139СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици415
1800140ПГРКК2Корабоводене-речно231.75
1800141СУ "Христо Ботев"2Природни науки286
1800142ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн103
1800143МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки408.25
1800145СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки305.25
1800146СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие244
1800148ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника168
1800149СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки353
1800150ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика291
1800151СУ "Васил Левски"3Природни науки299
1800152ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране315.5
1800154АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици338
1800155ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки204.5
1800156СУЕЕ1Чужди езици - руски език381.5
1800158ПГО "Недка Иван Лазарова"2Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил41
1800159МГ "Баба Тонка"1Математически477.5
1800161МГ "Баба Тонка"2Математически409.5
1800163АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици406
1800164ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране302
1800165ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии260.5
1800166СУЕЕ4Чужди езици - испански език372
1800167ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Приложно програмиране264.5
1800169ПГО "Недка Иван Лазарова"3Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил66
1800170СУ "Възраждане"1Предприемачески253.5
1800171МГ "Баба Тонка"1Математически392
1800172ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби188.5
1800173ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии265
1800174ПГ по туризъм10Организация на хотелиерството221.5
1800175ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации239
1800176ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби145
1800177АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици321.5
1800178СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки252.5
1800180СУ "Христо Ботев"5Природни науки251.25
1800181ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна125
1800182СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки277
1800183ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Мебелно производство151.75
1800184ПГСС "К. А. Тимирязев"3Производител на селскостопанска продукция193
1800185ПГДВА " Йосиф Вондрак "7Мебелно производство152.25
1800186ПГРКК3Логистика на товари и услуги271.25
1800188ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Системно програмиране232.5
1800190ПГДВА " Йосиф Вондрак "4Интериорен дизайн290.5
1800191ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства303.5
1800192ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн248.5
1800193ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"10Компютърна техника и технологии278
1800194АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици368.5
1800195ПГДВА " Йосиф Вондрак "8Интериорен дизайн206.5
1800196ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн234.25
1800197АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици326.5
1800198ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна93
1800199АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици326.5
1800200АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици379.5
1800203ПГРКК5Корабоводене-речно296.5
1800204ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги143
1800205ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране308.5
1800206СУ "Христо Ботев"2Софтуерни и хардуерни науки255
1800207ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн152
1800209АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици457.5
1800210ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция72
1800211СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки258.75
1800212МГ "Баба Тонка"1Математически469.5
1800213СУ "Христо Ботев"4Хуманитарни науки297.75
1800214СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки199.5
1800215ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки245.5
1800216МГ "Баба Тонка"1Математически493.5
1800217МГ "Баба Тонка"1Природни науки414.75
1800220ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"10Приложно програмиране276
1800221СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки132
1800222ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн229
1800223СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството144
1800224СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие344
1800225СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки135
1800226ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Компютърна техника и технологии277
1800227СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки380.25
1800228ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство213
1800229ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране244.5
1800231СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици391
1800232ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране285
1800233ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство280
1800234ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки188
1800235АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици365.5
1800236СУЕЕ2Чужди езици - испански език343.25
1800237ПГ по туризъм2Екскурзоводско обслужване211.5
1800238МГ "Баба Тонка"1Математически483
1800239ПГ по туризъм3Организация на хотелиерството265.5
1800240ПГ по туризъм6Организация на хотелиерството259
1800241ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги202.5
1800242ПГРКК1Логистика на товари и услуги69.5
1800243СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки255
1800244СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици392.25
1800245СУ "Йордан Йовков"6Софтуерни и хардуерни науки158.5
1800246ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт343.5
1800247ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника65
1800248ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн242.5
1800250ПГО "Недка Иван Лазарова"6Моден дизайн96
1800252ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване215.5
1800253ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика314.5
1800255ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство153
1800256ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства120
1800257СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици455.75
1800260АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици352
1800261МГ "Баба Тонка"1Математически444.5
1800264СУ "Васил Левски"1Природни науки208
1800265ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн262
1800266МГ "Баба Тонка"1Математически392.75
1800267СУ "Йордан Йовков"4Софтуерни и хардуерни науки209
1800268ПГО "Недка Иван Лазарова"5Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия164
1800269АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици382.5
1800270СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици389.5
1800272ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Интериорен дизайн187.5
1800273СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие364.5
1800274СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки310
1800275СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки379.75
1800276ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн136
1800277СУЕЕ1Чужди езици - френски език393.75
1800278ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство377.5
1800279СУ "Христо Ботев"11Хуманитарни науки304.25
1800280СУ "Възраждане"1Предприемачески273.5
1800281ПГРКК1Логистика на товари и услуги91.5
1800282СУ "Възраждане"2Предприемачески224
1800283ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране231
1800284ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна215
1800285ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн141
1800286СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки191
1800287ПГ по туризъм3Кетъринг267.5
1800289СУЕЕ1Чужди езици - руски език394
1800290АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици401
1800291СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки94
1800292АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици340.5
1800294СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки63
1800295СУ "Възраждане"3Предприемачески246
1800297ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране253
1800298ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника195
1800299СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки165
1800300ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн276.5
1800301ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство285.5
1800302СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки264
1800303АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици417
1800304ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране295
1800305СУЕЕ1Чужди езици - английски език368
1800307МГ "Баба Тонка"2Математически404.5
1800308СУ "Васил Левски"1Природни науки314.5
1800309ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция167
1800311СУ "Възраждане"1Предприемачески299
1800312АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици320.5
1800313АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици350.5
1800314ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн126
1800315ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт360
1800316ПГИУ "Елиас Канети"5Икономическа информатика301.5
1800317СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки207.5
1800318ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн231.5
1800320ПГРКК1Логистика на товари и услуги113.5
1800321ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки234.5
1800322СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици385.25
1800323ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии248
1800324СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки252
1800325ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране247.5
1800327СУ "Васил Левски"1Природни науки305
1800328СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици387.75
1800329ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Графичен дизайн278
1800330АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици348
1800332ПГ по туризъм7Организация на хотелиерството221.5
1800333АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици388.5
1800334ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Системно програмиране219
1800335МГ "Баба Тонка"1Математически473.25
1800336СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика279.5
1800337ПГ по транспорт - РУСЕ2Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства142
1800338СУ "Христо Ботев"8Софтуерни и хардуерни науки291.25
1800339ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"6Електрически инсталации194.5
1800341ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги167.5
1800342СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството88
1800344ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн238
1800345ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги287
1800346ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Компютърна техника и технологии288
1800347ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция266
1800348ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил209
1800349ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика218
1800350МГ "Баба Тонка"2Математически402.75
1800351СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки67
1800352СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството191
1800353ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт334
1800354АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици328
1800355ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил138
1800356ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране289.5
1800357ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"9Електрически инсталации194
1800358ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт341
1800361ПГРКК1Логистика на товари и услуги99
1800362ПГ по туризъм2Кетъринг181
1800363ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн92.5
1800365ПГ по туризъм3Организация на хотелиерството250
1800366ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране221
1800367ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване281.5
1800368ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Строителство и архитектура226
1800370АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици441.5
1800371ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране233.5
1800372СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки175
1800373СУ "Възраждане"1Предприемачески278
1800374ПГДВА " Йосиф Вондрак "4Интериорен дизайн133
1800375СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки97
1800376АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици393.5
1800377ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция108
1800378ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване256
1800379МГ "Баба Тонка"1Математически469.5
1800380СУ "Възраждане"7Предприемачески244.5
1800381АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици380.5
1800382СУЕЕ4Чужди езици - руски език408.75
1800384СУ "Христо Ботев"2Природни науки270
1800385ПГО "Недка Иван Лазарова"3Организация и технология на фризьорските услуги177
1800386ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"6Интериорен дизайн271
1800387СУ "Христо Ботев"6Хуманитарни науки334
1800388ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Мебелно производство212.5
1800389ПГДВА " Йосиф Вондрак "7Мебелно производство159.5
1800390ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство224
1800391АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици385
1800392СУ "Панайот Волов"2Системно програмиране90
1800393ПГ по туризъм1Кетъринг331.5
1800394ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство145.5
1800395СУ "Васил Левски"1Природни науки215
1800396МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки421.25
1800397СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки178
1800400СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици297
1800401СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици447.75
1800402ПГ по туризъм2Кетъринг210.5
1800403ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил208
1800404ПГ по туризъм1Кетъринг216
1800405ПГРКК2Електрообзавеждане на кораби63
1800406ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция114
1800407СУ "Васил Левски"7Икономическо развитие229
1800409АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици331.5
1800411СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици314
1800412СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици434.75
1800413СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки309.25
1800414МГ "Баба Тонка"1Природни науки420
1800415СУ "Възраждане"1Предприемачески290.5
1800416СУ "Йордан Йовков"2Софтуерни и хардуерни науки142
1800417СУЕЕ3Чужди езици - испански език409.25
1800418ПГСС "Ангел Кънчев"1Производител на селскостопанска продукция89
1800419СУЕЕ1Чужди езици - френски език358.25
1800420МГ "Баба Тонка"1Математически457.75
1800422ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн121
1800423СУ "Христо Ботев"8Софтуерни и хардуерни науки344.25
1800424ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция116
1800425АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици358.5
1800426ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги235.5
1800427ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика289
1800428ПГ по туризъм12Екскурзоводско обслужване261.5
1800429СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки76
1800430СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки283
1800432СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки83
1800433СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици446
1800434ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна261.5
1800435ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Електрически инсталации177
1800436ПГ по транспорт - РУСЕ2Автотранспортна техника113
1800437ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство293
1800438ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки182
1800439АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици402
1800440СУ "Христо Ботев"4Природни науки337.25
1800441ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Геодезия254.5
1800442ПГРКК1Логистика на товари и услуги224
1800443ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн263
1800444ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране308
1800445ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика382.5
1800446ПГПТ "Атанас Ц. Буров"4Промишлена естетика и дизайн141
1800447ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт322.5
1800448СУ "Христо Ботев"6Хуманитарни науки317.25
1800449ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн252.75
1800450СУПНЕ "Фридрих Шилер"4Чужди езици307
1800451СУПНЕ "Фридрих Шилер"2Чужди езици331.75
1800452МГ "Баба Тонка"1Природни науки417.5
1800453АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици425
1800454МГ "Баба Тонка"1Природни науки409.75
1800455АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици389
1800456МГ "Баба Тонка"1Природни науки425.75
1800457СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки339.25
1800459ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика322.5
1800460ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия185
1800461МГ "Баба Тонка"1Математически440.25
1800462ПГ по транспорт - РУСЕ4Автомобилна мехатроника179
1800463СУЕЕ4Чужди езици - руски език320
1800464СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици415.25
1800465СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици302
1800467СУ "Христо Ботев"1Природни науки323.5
1800469ПГИУ "Елиас Канети"9Оперативно счетоводство273
1800470ПГСС "К. А. Тимирязев"2Трайни насаждения62
1800471ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн218.75
1800472ПГО "Недка Иван Лазарова"3Организация и технология на фризьорските услуги188.5
1800473СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика298
1800474ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция244
1800477СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки328
1800478СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки128
1800479ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика248
1800480СУ "Възраждане"5Предприемачески278
1800481ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика316
1800482СУ"Св. Паисий Хилендарски"4Обществени науки67
1800485СУ "Васил Левски"1Природни науки374.5
1800486ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"10Приложно програмиране258.5
1800488ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника183
1800489СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки296
1800490ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн172
1800491АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици398
1800492СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки268.75
1800493СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици324.25
1800494ПГ по туризъм5Организация на хотелиерството258
1800495СУЕЕ1Чужди езици - немски език335.5
1800496ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения173
1800497СУ "Васил Левски"2Икономическо развитие194.5
1800499СУПНЕ "Фридрих Шилер"7Чужди езици316.5
1800500СУ "Христо Ботев"4Природни науки362.75
1800501ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика323
1800502ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии256.5
1800503МГ "Баба Тонка"1Природни науки436.5
1800504ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура239.5
1800505СУ "Йордан Йовков"2Софтуерни и хардуерни науки144.5
1800506ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки236.5
1800507ПГИУ "Елиас Канети"3Оперативно счетоводство318.5
1800508ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт336
1800509ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура208
1800510ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция140
1800511ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн100
1800512ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Строителство и архитектура192
1800513ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството270.5
1800514ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство331.5
1800515СУ "Панайот Волов"2Икономическа информатика130
1800516ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"6Транспортно строителство105
1800517СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки221
1800518ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране289.5
1800519СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки137
1800520ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт346
1800521ПГРКК4Корабоводене-речно206.25
1800523ПГ по туризъм2Производство на кулинарни изделия и напитки195
1800525ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн318.5
1800526ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн226.75
1800527СУ "Христо Ботев"4Природни науки309
1800529ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"14Геодезия175.5
1800531ПГДВА " Йосиф Вондрак "7Интериорен дизайн112
1800532СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици385
1800533ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии295.5
1800534СУ "Христо Ботев"4Хуманитарни науки307.75
1800535ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране221
1800536СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика161
1800538ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника229
1800539ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция38
1800540АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици323
1800542ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки224
1800543СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството86
1800545ПГ по туризъм18Екскурзоводско обслужване207.5
1800546ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"10Графичен дизайн232.5
1800547АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици355.5
1800548ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения142.5
1800549ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика308.5
1800550ПГРКК1Логистика на товари и услуги190
1800551СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки85
1800552СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици441.75
1800553ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника85
1800554СУЕЕ2Чужди езици - испански език427
1800555СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици403.25
1800556АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици354.5
1800557СУ "Васил Левски"1Природни науки242.5
1800558СУ "Васил Левски"6Природни науки253
1800559СУ"Св. Паисий Хилендарски"5Обществени науки92
1800560ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки241.5
1800562ПГ-град Бяла, обл. Русе2Производство на облекло от текстил152
1800564СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици294.5
1800565АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици380.5
1800566СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици295
1800567АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици463
1800568СУ "Христо Ботев"2Природни науки297.5
1800569ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране317.5
1800570ПГРКК1Логистика на товари и услуги386.75
1800571СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки221
1800572АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици363.5
1800573ПГО "Недка Иван Лазарова"1Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия30
1800574ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт387
1800575ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика320
1800576АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици341
1800578ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура215
1800579ПГ по туризъм8Производство на кулинарни изделия и напитки196.5
1800580СУ "Възраждане"4Предприемачески238.5
1800581СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки191
1800582ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"7Компютърна техника и технологии248
1800583СУЕЕ1Чужди езици - френски език339.5
1800585АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици355
1800586ПГ по туризъм1Кетъринг177.5
1800587СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици362.5
1800588СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика142
1800589СУ "Васил Левски"3Софтуерни и хардуерни науки268.5
1800590ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника167
1800591МГ "Баба Тонка"3Природни науки398.75
1800592МГ "Баба Тонка"1Математически409.25
1800593ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството212.5
1800595СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки299.75
1800596ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства249.5
1800597ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации203
1800599ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика348.5
1800601СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки71
1800602ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн273.5
1800603ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Мебелно производство98.5
1800605СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие326
1800606ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика305
1800607ПГРКК1Логистика на товари и услуги92
1800608ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция208
1800609СУ "Васил Левски"2Природни науки215
1800611СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки125
1800612ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция88
1800613ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил130
1800614ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика358.5
1800615ПГ по туризъм2Производство на кулинарни изделия и напитки184
1800616МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки421.75
1800617СУ "Възраждане"3Предприемачески268
1800618СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки211
1800619ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации233
1800620ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн204
1800621МГ "Баба Тонка"1Математически400.25
1800622МГ "Баба Тонка"1Математически449
1800623ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство273.5
1800624ПГПТ "Атанас Ц. Буров"4Измервателна и организационна техника171
1800625СУ "Васил Левски"7Икономическо развитие238
1800627СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството30
1800628ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн149
1800630ПГ по транспорт - РУСЕ6Автотранспортна техника169.5
1800631СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие215.5
1800632ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура236.5
1800633СУЕЕ1Чужди езици - френски език333.75
1800634ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура209.5
1800635ПГ по туризъм1Кетъринг255
1800637ПГРКК1Логистика на товари и услуги241.25
1800638ПГО "Недка Иван Лазарова"5Моден дизайн141
1800639СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие190
1800640ПГ по транспорт - РУСЕ1Автотранспортна техника229
1800641ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн268.5
1800642МГ "Баба Тонка"1Природни науки419.5
1800643ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства130
1800645ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн112.5
1800646АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици392.5
1800647ПГСС "Ангел Кънчев"1Производител на селскостопанска продукция116
1800648ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника214
1800649СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика213
1800650ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство292.75
1800651ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника216
1800652ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството243
1800653ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии262.5
1800654СУЕЕ1Чужди езици - английски език371
1800655ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика358.5
1800656ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги162
1800657АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици365.5
1800658АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици424.5
1800660ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии324.5
1800661АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици380.5
1800662ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Строителство и архитектура211.5
1800664СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие278
1800665СУ "Васил Левски"3Икономическо развитие206
1800666СУЕЕ1Чужди езици - английски език398.5
1800667АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици387.5
1800668ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства138
1800669ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства165
1800670МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки419
1800671АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици418
1800673ПГ по туризъм2Организация на хотелиерството280.5
1800674АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици374
1800676СУЕЕ3Чужди езици - руски език328.75
1800678ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника180
1800680СУ "Васил Левски"1Природни науки313.5
1800681АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици347.5
1800682ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн166.5
1800683СУ "Васил Левски"3Икономическо развитие206.5
1800684ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника89
1800685ПГДВА " Йосиф Вондрак "5Мебелно производство86
1800686ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника172.5
1800687ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"10Компютърна графика280
1800688ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства77
1800689ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн204
1800690ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството238
1800691СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици426
1800692СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки267.5
1800693ПГИУ "Елиас Канети"4Икономическа информатика305
1800694СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки88
1800696СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика140
1800697СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици384.5
1800698ПГИУ "Елиас Канети"3Оперативно счетоводство282.5
1800699СУПНЕ "Фридрих Шилер"2Чужди езици327.5
1800700ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн326.5
1800701ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика340
1800703СУ "Христо Ботев"3Хуманитарни науки312.5
1800704СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици358.25
1800705АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици375
1800707СУ "Васил Левски"4Природни науки244
1800708ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"11Системно програмиране263
1800709СУПНЕ "Фридрих Шилер"3Чужди езици391.25
1800710ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн235
1800711ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна119
1800712ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика297.5
1800713ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил304
1800714СУ "Възраждане"14Предприемачески258.5
1800715АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици386.5
1800716ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Геодезия205
1800717СУЕЕ2Чужди езици - испански език341.5
1800719СУЕЕ5Чужди езици - испански език345.5
1800720СУ "Васил Левски"1Природни науки254
1800721АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици335
1800722СУ "Христо Ботев"3Хуманитарни науки334.5
1800723ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура277
1800724АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици408
1800725ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване234.5
1800726МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки430.5
1800727СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки145
1800728ПГ по туризъм6Екскурзоводско обслужване210.5
1800729ПГМТ "Юрий Гагарин"1Машини и системи с ЦПУ353.5
1800730ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн96
1800732СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици353.5
1800734ПГ по туризъм2Кетъринг270.5
1800735МГ "Баба Тонка"1Природни науки401.5
1800736СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие186
1800737АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици376.5
1800738ПГСС "Ангел Кънчев"1Механизация на селското стопанство77.5
1800739ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги185
1800740СУЕЕ1Чужди езици - немски език376
1800741ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране298
1800742СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки291.75
1800743ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Геодезия268
1800745СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици441.25
1800746АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици372
1800747ПГ по туризъм3Организация на хотелиерството272
1800748СУ "Св. Св. Кирил и Методий"2Хуманитарни науки283
1800749СУЕЕ1Чужди езици - руски език386
1800750ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Газова техника100
1800752МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки430
1800753ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство282.5
1800755СУ "Васил Левски"1Природни науки200.5
1800756СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици457.75
1800758СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки52
1800759СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки208.5
1800760СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки218
1800761ПГ по туризъм8Екскурзоводско обслужване263
1800762ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство275
1800764ПГМТ "Юрий Гагарин"2Електрически превозни средства150
1800765СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството96
1800766СУ "Панайот Волов"2Системно програмиране127.5
1800767АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици448
1800768ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране276
1800769ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн145
1800770ПГ по туризъм5Организация на хотелиерството221
1800771СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки121
1800772ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване275.5
1800775МГ "Баба Тонка"1Математически487.5
1800776ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Строителство и архитектура227
1800777ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт442
1800778ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби140.5
1800779ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги158
1800780ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране291.5
1800781СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици473.75
1800782ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"7Геодезия201
1800783МГ "Баба Тонка"1Природни науки413.75
1800785ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника133
1800787СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици324.25
1800788ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения202
1800789СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика195
1800790СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството73
1800791ПГРКК2Логистика на товари и услуги286.5
1800792ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране226.5
1800793СУЕЕ4Чужди езици - руски език323.75
1800794ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване231.5
1800795ПГО "Недка Иван Лазарова"8Организация и технология на фризьорските услуги244.5
1800796ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника130
1800797АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици392.5
1800799ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт340
1800800МГ "Баба Тонка"1Математически484
1800801ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика341
1800803ПГ по туризъм1Кетъринг217
1800804ПГСС "Ангел Кънчев"1Производител на селскостопанска продукция170
1800805СУ "Христо Ботев"3Хуманитарни науки323.5
1800806СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството105
1800807ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги174.5
1800808ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика299
1800809МГ "Баба Тонка"2Математически400
1800810ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура246.5
1800811СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки291
1800812ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика316.5
1800813АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици429
1800814СУ "Възраждане"9Предприемачески236.5
1800815СУЕЕ1Чужди езици - английски език358.75
1800816СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки76
1800817СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика250.5
1800818СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки102
1800819СУ "Васил Левски"4Софтуерни и хардуерни науки229
1800820ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника139
1800821СУ "Възраждане"9Предприемачески217
1800822СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици442.25
1800823МГ "Баба Тонка"1Математически396.25
1800825СУ "Васил Левски"1Природни науки236
1800826СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика199
1800827ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн172
1800828АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици403.5
1800829АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици415
1800830ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн152.5
1800834СУ "Христо Ботев"1Природни науки270
1800836СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки96
1800837СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици435.25
1800839ПГ по туризъм5Организация на хотелиерството268
1800841АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици368
1800842ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн174.5
1800843СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки140
1800844СУ "Васил Левски"9Природни науки265
1800846СУ "Христо Ботев"9Хуманитарни науки304.25
1800847ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн232
1800849ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника198
1800851ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации194
1800852ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн107
1800853ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране216
1800854ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Интериорен дизайн218
1800855СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици372.75
1800856СУ "Христо Ботев"11Хуманитарни науки296.75
1800857ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Графичен дизайн238
1800859ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство273
1800860СУ "Васил Левски"4Софтуерни и хардуерни науки214.5
1800861МГ "Баба Тонка"1Математически454.75
1800862ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране341.5
1800863ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"8Приложно програмиране243
1800864СУЕЕ1Чужди езици - френски език374.75
1800865СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки240
1800866ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил126
1800867ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии291
1800870СУ "Панайот Волов"4Системно програмиране98
1800871СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки155
1800872ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Строителство и архитектура192
1800873СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки234.5
1800875МГ "Баба Тонка"2Математически394.5
1800878ПГ по транспорт - РУСЕ1Локомотиви и вагони224.5
1800879АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици375
1800880СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици312.25
1800881СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството153
1800882ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии317.5
1800883ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии293
1800884МГ "Баба Тонка"1Математически487.5
1800885АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици463.5
1800886СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството105
1800887СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие267.5
1800888ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране287
1800889СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици385.75
1800890ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Компютърна графика272.5
1800891ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн264
1800892СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици387.5
1800893ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Графичен дизайн295.5
1800894СУ "Възраждане"5Предприемачески226.5
1800895СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството80
1800896СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки239
1800897ПГ по туризъм1Кетъринг181
1800898ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника162
1800900ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения63
1800901АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици352
1800902СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки291.5
1800903ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн245
1800904СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие295
1800905СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството62
1800906СУ "Панайот Волов"1Системно програмиране303
1800907СУ "Васил Левски"1Природни науки307.5
1800909ПГРКК1Логистика на товари и услуги181.5
1800910СУЕЕ1Чужди езици - френски език338
1800911ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства162
1800912МГ "Баба Тонка"1Природни науки407
1800913ПГ по транспорт - РУСЕ2Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства163
1800914ПГ по туризъм3Кетъринг192.5
1800915ПГСС "Ангел Кънчев"3Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства88
1800916ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки346
1800917ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика274.5
1800918ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника167
1800921АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици399
1800922СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика146
1800923СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици356.5
1800924СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки220
1800925ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия166.5
1800926ПГИУ "Елиас Канети"3Оперативно счетоводство269
1800927ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване210.5
1800928ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство301
1800930СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици353
1800931ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Компютърна графика226
1800932ПГ по транспорт - РУСЕ1Автотранспортна техника137
1800934ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн178
1800935СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки366.5
1800936ПГО "Недка Иван Лазарова"2Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил102
1800937СУ "Васил Левски"1Природни науки296
1800938СУ "Васил Левски" с ПП4Електрообзавеждане на производството143.5
1800939ПГРКК9Логистика на товари и услуги173.75
1800940ПГРКК3Логистика на товари и услуги183.75
1800941ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил171.5
1800942СУ "Христо Ботев"4Природни науки345
1800943ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника87
1800946СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици425.5
1800948ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби308
1800949СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие257.5
1800951ПГ по транспорт - РУСЕ4Автомобилна мехатроника168
1800952ПГ по туризъм1Кетъринг192
1800953ПГРКК1Логистика на товари и услуги261.75
1800954ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Компютърна графика269.5
1800955ПГ по туризъм1Кетъринг275
1800956ПГМТ "Юрий Гагарин"6Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна207.5
1800957ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика217.5
1800958СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика171.5
1800959СУЕЕ2Чужди езици - английски език421
1800960СУ "Васил Левски"6Икономическо развитие256
1800961ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации154.5
1800962ПГРКК2Електрообзавеждане на кораби68.5
1800963ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство307.5
1800964ПГ по туризъм1Кетъринг231
1800965ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки188
1800966СУЕЕ1Чужди езици - руски език320
1800967СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки349.5
1800968СУЕЕ2Чужди езици - немски език338.25
1800969ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика288.5
1800970ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика386
1800972ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн237.5
1800973СУ "Възраждане"2Предприемачески272.5
1800974ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт346
1800975ПГРКК1Логистика на товари и услуги274.75
1800976ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства251
1800977СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие257.5
1800978СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие245.5
1800979АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици442
1800981ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения89
1800982СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки253
1800983ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки235
1800984ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства258
1800985СУ "Васил Левски" с ПП2Електрообзавеждане на производството74
1800986ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии253
1800987МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки487.5
1800989СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки99
1800990СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици324.75
1800991СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки169
1800992ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника243
1800994ПГ по транспорт - РУСЕ3Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства83
1800995ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране244
1800996СУ "Христо Ботев"3Природни науки346.75
1800999ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране220
1801000ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Електрически инсталации153
1801001МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки434.75
1801002СУЕЕ1Чужди езици - руски език341.5
1801003ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Геодезия172.5
1801004СУ "Панайот Волов"6Икономическа информатика194
1801005СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие223
1801006ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства187.5
1801007СУЕЕ3Чужди езици - немски език336.75
1801008ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството256.5
1801009ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране244
1801010СУЕЕ1Чужди езици - английски език410
1801011ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн110
1801012ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн187
1801014ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството249.5
1801015ПГРКК1Логистика на товари и услуги188.5
1801016ПГ по транспорт - РУСЕ5Автотранспортна техника165
1801017МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки441.25
1801018ПГО "Недка Иван Лазарова"6Организация и технология на фризьорските услуги159
1801019АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици386.5
1801020ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника212
1801021ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн243
1801022ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство324
1801023СУ "Христо Ботев"2Природни науки298.75
1801024ПГ по туризъм3Екскурзоводско обслужване313.5
1801025СУ "Васил Левски"1Природни науки348
1801027ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки196
1801028СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика233.5
1801029СУЕЕ5Чужди езици - немски език326.5
1801031ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн313
1801032СУ "Йордан Йовков"4Софтуерни и хардуерни науки155
1801034АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици428.5
1801035ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Приложно програмиране369
1801038ПГИУ "Елиас Канети"3Оперативно счетоводство276.5
1801039ПГО "Недка Иван Лазарова"5Моден дизайн156
1801040ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения197
1801042ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция124
1801043МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки455.25
1801045СУЕЕ2Чужди езици - немски език335.75
1801046АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици321
1801047СУ "Йордан Йовков"4Софтуерни и хардуерни науки121
1801048АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици345
1801049ПГСС "Ангел Кънчев"1Механизация на селското стопанство81
1801050ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения101
1801051ПГ по транспорт - РУСЕ2Автотранспортна техника142
1801053ПГРКК2Логистика на товари и услуги207
1801054СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки368.5
1801055СУ "Васил Левски"1Природни науки201
1801056ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Електрически инсталации195
1801057ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Геодезия165
1801059СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки250
1801060ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии244.5
1801061АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици327
1801062ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство286.5
1801063ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Графичен дизайн232
1801064СУЕЕ1Чужди езици - английски език415.75
1801065СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици355.75
1801066ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт372.5
1801067ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване214
1801068ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Компютърна графика241.5
1801069ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика337
1801070ПГРКК4Корабоводене-речно250.75
1801071ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства76
1801073СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици362.75
1801074СУЕЕ1Чужди езици - английски език385
1801075СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици319
1801077ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника154
1801078ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства134
1801079СУ "Йордан Йовков"3Софтуерни и хардуерни науки256.5
1801080СУЕЕ4Чужди езици - руски език320.25
1801082СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки275
1801083ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството262
1801085МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки435
1801086ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство287
1801088ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт341
1801089СУЕЕ1Чужди езици - испански език339.25
1801090ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване217
1801091ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги205
1801092ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване232.5
1801093СУ "Възраждане"11Предприемачески254
1801094СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки247.5
1801095ПГ по туризъм1Кетъринг190
1801096СУЕЕ1Чужди езици - английски език372.5
1801097АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици402
1801098СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки73
1801099ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации205
1801100ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника142
1801101СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки335.5
1801102СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки223
1801103ПГО "Недка Иван Лазарова"5Организация и технология на фризьорските услуги182
1801105СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика219
1801106СУ "Васил Левски"1Природни науки293
1801107МГ "Баба Тонка"3Математически393
1801108ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Строителство и архитектура250.5
1801109СУЕЕ1Чужди езици - английски език382.5
1801110ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране210
1801111СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика160
1801112ПГМТ "Юрий Гагарин"1Машини и системи с ЦПУ154
1801113ПГ по транспорт - РУСЕ2Автотранспортна техника163
1801114СУ "Васил Левски"5Икономическо развитие185.5
1801115МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки463.25
1801116ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Геодезия185
1801117ПГСС "Ангел Кънчев"1Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства122.5
1801118ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт326
1801119АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици379
1801120ПГО "Недка Иван Лазарова"3Моден дизайн183
1801121ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн84.5
1801122СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие171
1801123СУЕЕ1Чужди езици - английски език371.75
1801124ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Транспортно строителство139
1801125МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки457.5
1801126СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки384
1801127ПГ по туризъм2Производство на кулинарни изделия и напитки182
1801128ПГО "Недка Иван Лазарова"2Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил77
1801129АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици429.5
1801130ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Интериорен дизайн340
1801131ПГСС "Ангел Кънчев"1Механизация на селското стопанство120
1801132ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника180
1801133АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици393
1801134АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици440
1801135ПГРКК1Корабоводене-речно157.75
1801136ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации160
1801137ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения197
1801139МГ "Баба Тонка"1Природни науки436.25
1801140ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки218
1801141МГ "Баба Тонка"1Математически419.25
1801142ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура243.5
1801143ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил131
1801145СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици390.25
1801146СУЕЕ1Чужди езици - френски език329.5
1801147СУЕЕ1Чужди езици - немски език378.5
1801148МГ "Баба Тонка"1Математически496.5
1801149ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника183
1801150ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика210
1801151ПГ по транспорт - РУСЕ2Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства104
1801152ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Компютърна графика220
1801153СУЕЕ2Чужди езици - испански език352.25
1801154МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки461.75
1801155ПГ по транспорт - РУСЕ3Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства105
1801156ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика399
1801157ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика394
1801158ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура309.5
1801160АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици367
1801161ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки242.5
1801162ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн101
1801163СУ "Христо Ботев"10Природни науки247.75
1801164СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки249
1801165СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици304
1801166МГ "Баба Тонка"1Математически429.75
1801167СУЕЕ3Чужди езици - руски език324
1801168СУ "Панайот Волов"3Икономическа информатика133
1801169АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици446.5
1801170МГ "Баба Тонка"1Математически475.75
1801171ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"9Транспортно строителство149
1801172МГ "Баба Тонка"1Природни науки402
1801173СУ"Св. Паисий Хилендарски"8Обществени науки181
1801174МГ "Баба Тонка"1Природни науки441.25
1801175ПГ по туризъм5Кетъринг196
1801176ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации219
1801177ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения102
1801178СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици379.5
1801179МГ "Баба Тонка"1Природни науки409
1801180ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Компютърна графика232.5
1801181СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки224
1801182ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика352.5
1801183СУ "Христо Ботев"1Природни науки273.75
1801184ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн310.5
1801185ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн160
1801186СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки267.5
1801187СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството208
1801188ПГО "Недка Иван Лазарова"3Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил83
1801189МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки451.25
1801190МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки478.75
1801191ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги151
1801192СУЕЕ2Чужди езици - френски език342.75
1801193ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации153
1801195СУЕЕ1Чужди езици - английски език444.5
1801197СУЕЕ1Чужди езици - испански език438
1801198ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби114
1801199ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения169
1801200МГ "Баба Тонка"1Математически476.5
1801201ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"6Интериорен дизайн300.5
1801202ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"6Приложно програмиране262.5
1801204СУ "Христо Ботев"4Хуманитарни науки303.25
1801205АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици378.5
1801206ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн93
1801207СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици318.75
1801208СУ "Христо Ботев"6Софтуерни и хардуерни науки266
1801209АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици375.5
1801210ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Графичен дизайн326
1801211СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика210.5
1801212АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици404.5
1801213СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки184
1801214ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство289.5
1801215ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства147
1801216ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт370.5
1801217СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки107
1801218СУЕЕ1Чужди езици - испански език433
1801219СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика200
1801220СУ "Христо Ботев"1Природни науки255
1801221ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн272
1801222ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги155
1801223ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника189
1801224ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство290
1801226СУЕЕ1Чужди езици - английски език382.25
1801227СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика165
1801228ПГ по туризъм2Производство на кулинарни изделия и напитки200.5
1801229АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици339.5
1801230ПГО "Недка Иван Лазарова"6Моден дизайн113
1801231СУ "Христо Ботев"2Природни науки328.75
1801232ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт329
1801234ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Интериорен дизайн281.5
1801235ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт330.5
1801236СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки121
1801237СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки370.75
1801238ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника151
1801239СУ "Възраждане"8Предприемачески293.5
1801240ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Приложно програмиране315
1801241СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки282.75
1801242ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция80
1801244СУ "Христо Ботев"2Софтуерни и хардуерни науки409.5
1801245ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика347.5
1801247ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване261
1801248ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника167
1801249ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция262
1801250СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки200
1801251СУ "Възраждане"9Предприемачески238.5
1801252СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки165
1801253ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии248.5
1801254ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии273.5
1801255ПГО "Недка Иван Лазарова"6Моден дизайн172
1801256АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици382.5
1801257ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Геодезия332
1801258ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване333
1801259МГ "Баба Тонка"1Математически454.75
1801260ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки293.5
1801261МГ "Баба Тонка"1Природни науки410.5
1801262СУЕЕ1Чужди езици - френски език394.5
1801263ПГМТ "Юрий Гагарин"1Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна130
1801264СУ "Възраждане"6Предприемачески234
1801265ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура404
1801267ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт386.5
1801268ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Системно програмиране215
1801269ПГ по туризъм2Кетъринг174
1801270ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"6Строителство и архитектура189
1801271МГ "Баба Тонка"1Математически481.5
1801272ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии259
1801273СУ "Васил Левски"5Икономическо развитие186.5
1801274СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки233
1801276ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Интериорен дизайн201.5
1801277СУ "Христо Ботев"1Природни науки313.75
1801278ПГ по туризъм1Кетъринг190
1801279ПГСС "Ангел Кънчев"1Производител на селскостопанска продукция118
1801280СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици382.5
1801281АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици382.5
1801282ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"9Транспортно строителство113
1801284ПГРКК1Корабоводене-речно253
1801285ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване219
1801288АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици419
1801289ПГРКК1Корабоводене-речно237.25
1801290ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство309
1801291ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Геодезия171
1801292ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации206
1801294МГ "Баба Тонка"1Математически394.25
1801295ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги204
1801296СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици386.25
1801297МГ "Баба Тонка"1Математически487.5
1801298ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации202.5
1801299ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика288
1801301ПГ по туризъм7Организация на хотелиерството226
1801302МГ "Баба Тонка"1Математически493
1801303ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Компютърна техника и технологии260.5
1801304СУ "Йордан Йовков"1Софтуерни и хардуерни науки322
1801305МГ "Баба Тонка"1Математически495.5
1801306МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки414.75
1801307ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Строителство и архитектура199.5
1801309ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн80
1801310СУЕЕ1Чужди езици - английски език404.25
1801311СУ "Христо Ботев"1Природни науки342
1801312МГ "Баба Тонка"2Природни науки402
1801313СУ "Христо Ботев"5Природни науки263.5
1801314ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство331
1801317СУ "Христо Ботев"6Софтуерни и хардуерни науки266.25
1801318МГ "Баба Тонка"2Природни науки399
1801319СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици325.5
1801320ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника173
1801322СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството58
1801323ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура223
1801324ПГ по туризъм3Кетъринг218
1801325СУ "Панайот Волов"3Системно програмиране98
1801326СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици420
1801327ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии258
1801328ПГ по туризъм3Екскурзоводско обслужване208.5
1801329АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици403.5
1801331ПГРКК1Логистика на товари и услуги174.75
1801332ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Транспортно строителство145
1801333ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството268
1801334СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки134
1801335АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици378.5
1801336СУ "Христо Ботев"4Хуманитарни науки299.5
1801337СУ"Св. Паисий Хилендарски"4Обществени науки156.5
1801338МГ "Баба Тонка"1Природни науки434.5
1801339СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки250.75
1801341МГ "Баба Тонка"1Природни науки447.5
1801342ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство131.5
1801343ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика293
1801344ПГ по туризъм1Кетъринг253
1801345СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици383.25
1801346СУ "Васил Левски"7Природни науки203.5
1801347ПГО "Недка Иван Лазарова"2Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия102.5
1801348ПГ по транспорт - РУСЕ1Автомобилна мехатроника239.5
1801349ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура216.5
1801350СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството66
1801351СУЕЕ1Чужди езици - английски език426.5
1801352СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици339
1801353МГ "Баба Тонка"1Математически473
1801355МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки432
1801357МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки410.5
1801358СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки263
1801359АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици322
1801360СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици335
1801361ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране339
1801362СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки320.5
1801363СУЕЕ1Чужди езици - английски език378.75
1801364ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил218
1801365СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици417.5
1801366СУЕЕ1Чужди езици - френски език377
1801367ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Мебелно производство186
1801368ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации152.5
1801369СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици332.25
1801370ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Интериорен дизайн277.5
1801373МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки418.25
1801377ПГРКК1Корабоводене-речно202
1801378ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения104
1801381МГ "Баба Тонка"1Математически457
1801384ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство426
1801385ПГРКК1Логистика на товари и услуги95
1801387ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника82
1801388ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Строителство и архитектура252
1801389СУ "Йордан Йовков"2Софтуерни и хардуерни науки222
1801391ПГ по туризъм2Организация на хотелиерството233
1801392СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици309.25
1801394СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки306.25
1801395ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби101
1801396ПГ по туризъм3Кетъринг194
1801397СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика259
1801398СУЕЕ1Чужди езици - английски език357.75
1801400СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици416
1801401СУЕЕ3Чужди езици - немски език335.75
1801402СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика196.5
1801403СУЕЕ4Чужди езици - немски език344
1801404ПГИУ "Елиас Канети"3Икономика и мениджмънт386.5
1801405СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици360.75
1801406СУ "Възраждане"1Предприемачески259.5
1801408ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Транспортно строителство152
1801410ПГРКК1Логистика на товари и услуги86
1801411ПГРКК1Логистика на товари и услуги167.5
1801414ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт375.5
1801415ПГДВА " Йосиф Вондрак "2Интериорен дизайн165
1801416ПГО "Недка Иван Лазарова"5Организация и технология на фризьорските услуги182
1801417МГ "Баба Тонка"1Природни науки431.75
1801418ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Полиграфия150.75
1801419СУЕЕ2Чужди езици - руски език336.5
1801421ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства86
1801423СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика223
1801424ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика220
1801425СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки300
1801426ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки241
1801427АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици399.5
1801428ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки233
1801429ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Измервателна и организационна техника147
1801430МГ "Баба Тонка"1Математически430.5
1801431СУ "Христо Ботев"1Природни науки266.25
1801432ПГРКК2Корабоводене-речно95.5
1801433ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт383.5
1801434ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн336
1801436ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството255
1801437СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството106
1801438ПГ по туризъм8Екскурзоводско обслужване233.5
1801439МГ "Баба Тонка"2Математически391.25
1801440ПГПТ "Атанас Ц. Буров"4Промишлена естетика и дизайн194.5
1801441АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици355.5
1801442СУ "Христо Ботев"7Хуманитарни науки294.75
1801443СУ "Васил Левски"1Природни науки246
1801444ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика298.5
1801445ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации207.5
1801446ПГИУ "Елиас Канети"1Оперативно счетоводство310.5
1801447СУ "Васил Левски"3Икономическо развитие175
1801448АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици370.5
1801449ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника257
1801450ПГРКК1Логистика на товари и услуги231.5
1801452ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране340.5
1801453АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици398
1801455СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки189
1801456ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Полиграфия65
1801457ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн115
1801458ПГМТ "Юрий Гагарин"9Електрически превозни средства147
1801459ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране216
1801461СУ "Васил Левски"1Природни науки292.5
1801462МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки447.25
1801463СУ "Христо Ботев"4Софтуерни и хардуерни науки363.25
1801465ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция71
1801466ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Компютърна техника и технологии248
1801467СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството83
1801469СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки257
1801470ПГСС "К. А. Тимирязев"1Трайни насаждения202
1801471ПГДВА " Йосиф Вондрак "7Интериорен дизайн198.5
1801472ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Компютърна графика271.5
1801473АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици366
1801474СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици339.75
1801476ПГ по транспорт - РУСЕ2Автотранспортна техника132
1801477ПГМТ "Юрий Гагарин"6Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна97
1801478СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие341.5
1801480АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици420.5
1801481СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки115
1801482ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Геодезия186
1801483СУЕЕ3Чужди езици - руски език327.25
1801484СУ "Васил Левски"1Природни науки242
1801486МГ "Баба Тонка"1Природни науки432.25
1801487ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Геодезия203
1801488ПГРКК1Електрообзавеждане на кораби200.5
1801490ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция199
1801491СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици414.5
1801492СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици370.75
1801493СУ "Св. Св. Кирил и Методий"1Хуманитарни науки209
1801494СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки356.25
1801495СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки296.5
1801496СУ "Васил Левски" с ПП1Електрообзавеждане на производството191
1801497ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн161
1801498ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн196
1801499АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици391
1801500СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика254
1801501ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника292
1801502ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството242.5
1801503СУЕЕ1Чужди езици - английски език382
1801504ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Интериорен дизайн277
1801506СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки318
1801507ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги147
1801508СУ "Христо Ботев" - Глоджево1Софтуерни и хардуерни науки90
1801509СУПНЕ "Фридрих Шилер"1Чужди езици377.75
1801510ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации157
1801511МГ "Баба Тонка"1Математически465
1801512ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция142
1801513СУ"Св. Паисий Хилендарски"1Обществени науки65
1801514СУПНЕ "Фридрих Шилер"3Чужди езици309.25
1801515ПГПТ "Атанас Ц. Буров"10Промишлена естетика и дизайн188.5
1801516СУ "Христо Ботев"6Софтуерни и хардуерни науки271.5
1801517ПГО "Недка Иван Лазарова"3Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил73
1801518ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Геодезия234
1801520ПГМТ "Юрий Гагарин"1Електрически превозни средства195.5
1801521ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване217
1801522ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Компютърна графика216.5
1801523ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране243
1801524МГ "Баба Тонка"1Природни науки453.5
1801525ПГ по транспорт - РУСЕ1Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства142
1801526СУ "Йордан Йовков"12Софтуерни и хардуерни науки238
1801527ПГИУ "Елиас Канети"4Икономика и мениджмънт320.5
1801529СУ "Възраждане"1Предприемачески327
1801530ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт337.5
1801532СУ "Христо Ботев"1Софтуерни и хардуерни науки383
1801533ПГСС "К. А. Тимирязев"2Трайни насаждения87
1801534АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици352.5
1801536ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн75
1801537ПГИУ "Елиас Канети"6Оперативно счетоводство268.5
1801538СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки281.5
1801539СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика233
1801540СУ "Христо Ботев"2Природни науки318.75
1801541ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура292
1801542ПГ по туризъм2Кетъринг194.5
1801544ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране235.5
1801545ПГ-град Бяла, обл. Русе1Производство на облекло от текстил183
1801547ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция100
1801548ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"8Електрически инсталации176
1801550ПГСС "К. А. Тимирязев"1Производител на селскостопанска продукция108
1801551ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Електрически инсталации181
1801552ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство186.5
1801553СУ "Христо Ботев"1Хуманитарни науки389.75
1801554ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Транспортно строителство185
1801555СУЕЕ4Чужди езици - немски език334.25
1801557ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Интериорен дизайн268.75
1801558ПГ по туризъм2Организация на хотелиерството265.5
1801559АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици376.5
1801560ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги218
1801561СУЕЕ7Чужди езици - немски език330.75
1801562СУ "Христо Ботев"1Природни науки314
1801564МГ "Баба Тонка"1Математически462.75
1801565МГ "Баба Тонка"1Математически461.5
1801566ПГО "Недка Иван Лазарова"1Организация и технология на фризьорските услуги156
1801567ПГИУ "Елиас Канети"1Икономика и мениджмънт320
1801568ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации190
1801569ПГРКК4Логистика на товари и услуги143
1801570ПГИУ "Елиас Канети"1Икономическа информатика305
1801571ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"8Системно програмиране233
1801572ПГМТ "Юрий Гагарин"1Машини и системи с ЦПУ149
1801573ПГО "Недка Иван Лазарова"1Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил132
1801574ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Приложно програмиране301.5
1801575ПГО "Недка Иван Лазарова"1Моден дизайн218
1801576СУПНЕ "Фридрих Шилер"7Чужди езици300.5
1801577МГ "Баба Тонка"1Математически476.75
1801578ПГ по транспорт - РУСЕ2Автотранспортна техника149
1801579ПГПТ "Атанас Ц. Буров"1Промишлена естетика и дизайн100
1900035ПГДВА " Йосиф Вондрак "1Мебелно производство211
1900067ПГРКК1Корабоводене-речно186
1900157ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика217
1900216МГ "Баба Тонка"1Математически416.25
1900246СУ "Христо Ботев"2Природни науки374.25
1900405СУ "Възраждане"1Предприемачески243.5
1900425МГ "Баба Тонка"1Математически405.25
1900533ПГ по туризъм2Екскурзоводско обслужване230
1900546СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки216.5
1900668ПГРКК1Корабоводене-речно138
2400561ПГ-град Бяла, обл. Русе1Автотранспортна техника159
2500002АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици408
2500095ПГРКК1Корабоводене-речно258
2500566МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки429.5
2601447ПГРКК1Корабоводене-речно342.5