Списък на класираните ученици на втори етап

Вх.№УчилищеЖеланиеПаралелкаБал
1700241СУЕЕ2Чужди езици - френски език331.5
1700432ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Електрически инсталации160
1700504ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Графичен дизайн285
1700777ПГО "Недка Иван Лазарова"5Организация и технология на фризьорските услуги142.5
1800030ПГДВА " Йосиф Вондрак "6Интериорен дизайн268.5
1800032ПГ по туризъм4Организация на хотелиерството258.5
1800033СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика126
1800047СУЕЕ3Чужди езици - немски език304.5
1800057СУЕЕ3Чужди езици - английски език413.75
1800067СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки247.25
1800078СУ "Христо Ботев"2Природни науки355
1800087СУ "Възраждане"9Предприемачески218.5
1800117СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки258.75
1800120СУ "Възраждане"2Предприемачески285.5
1800121ПГ по туризъм9Екскурзоводско обслужване224
1800135СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки137
1800137ПГО "Недка Иван Лазарова"8Организация и технология на фризьорските услуги252
1800151СУЕЕ2Чужди езици - руски език308.5
1800174ПГ по туризъм10Организация на хотелиерството221.5
1800180СУ "Христо Ботев"5Природни науки251.25
1800193СУ "Христо Ботев"9Хуманитарни науки290
1800195ПГ по туризъм5Кетъринг169
1800213СУ "Христо Ботев"4Хуманитарни науки297.75
1800220ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"10Приложно програмиране276
1800221СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки132
1800226СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки292
1800252ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване215.5
1800267ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Компютърна графика196
1800268ПГО "Недка Иван Лазарова"5Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия164
1800279СУ "Христо Ботев"11Хуманитарни науки304.25
1800290АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици401
1800307МГ "Баба Тонка"1Софтуерни и хардуерни науки404.5
1800316ПГИУ "Елиас Канети"5Икономическа информатика301.5
1800332ПГ по туризъм7Организация на хотелиерството221.5
1800333АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици388.5
1800338СУ "Христо Ботев"8Софтуерни и хардуерни науки291.25
1800340СУ "Васил Левски"1Икономическо развитие152
1800346ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Компютърна техника и технологии288
1800376АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици393.5
1800380СУ "Възраждане"7Предприемачески244.5
1800386ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"6Интериорен дизайн271
1800389ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура158
1800391АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици385
1800402ПГ по туризъм1Организация на хотелиерството210.5
1800417СУЕЕ3Чужди езици - испански език409.25
1800428ПГ по туризъм12Екскурзоводско обслужване261.5
1800439АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици402
1800440СУ "Христо Ботев"4Природни науки337.25
1800441ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Геодезия254.5
1800444ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране308
1800466ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Приложно програмиране188.5
1800469ПГИУ "Елиас Канети"9Оперативно счетоводство273
1800480СУЕЕ3Чужди езици - руски език313
1800482СУ"Св. Паисий Хилендарски"4Обществени науки67
1800486ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"10Приложно програмиране258.5
1800492СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки268.75
1800499СУЕЕ1Чужди езици - руски език316.5
1800505СУ "Йордан Йовков"2Софтуерни и хардуерни науки144.5
1800506СУ "Възраждане"1Предприемачески212.5
1800512ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"8Строителство и архитектура192
1800529ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"12Строителство и архитектура175.5
1800533ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии295.5
1800534СУЕЕ2Чужди езици - немски език307.75
1800545ПГ по туризъм18Екскурзоводско обслужване207.5
1800546СУ "Възраждане"7Предприемачески210.5
1800554СУЕЕ2Чужди езици - испански език427
1800558СУ "Васил Левски"6Природни науки253
1800559СУ"Св. Паисий Хилендарски"5Обществени науки92
1800563СУПНЕ "Фридрих Шилер"2Чужди езици293.75
1800565АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици380.5
1800568СУ "Христо Ботев"2Природни науки297.5
1800572АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици363.5
1800580СУ "Възраждане"4Предприемачески238.5
1800582ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"7Компютърна техника и технологии248
1800595СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки299.75
1800597ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации203
1800606ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика305
1800609СУ "Васил Левски"1Софтуерни и хардуерни науки191
1800617СУ "Възраждане"3Предприемачески268
1800624ПГПТ "Атанас Ц. Буров"4Измервателна и организационна техника171
1800625СУ "Васил Левски"7Икономическо развитие238
1800630ПГ по транспорт - РУСЕ6Автотранспортна техника169.5
1800632СУ "Васил Левски"2Природни науки199.5
1800646АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици392.5
1800661АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици380.5
1800662СУ "Васил Левски"1Природни науки187.5
1800683СУ "Васил Левски"3Икономическо развитие206.5
1800693ПГИУ "Елиас Канети"4Икономическа информатика305
1800698ПГИУ "Елиас Канети"3Оперативно счетоводство282.5
1800714СУ "Възраждане"14Предприемачески258.5
1800725ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване234.5
1800728ПГ по туризъм5Организация на хотелиерството210.5
1800731ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации147
1800734ПГ по туризъм2Кетъринг270.5
1800761ПГ по туризъм8Екскурзоводско обслужване263
1800766СУ "Панайот Волов"1Икономическа информатика127.5
1800772ПГ по туризъм4Екскурзоводско обслужване275.5
1800782СУ "Васил Левски"2Икономическо развитие153
1800785ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника133
1800793АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици313.5
1800797АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици392.5
1800814СУ "Възраждане"9Предприемачески236.5
1800819СУ "Васил Левски"4Софтуерни и хардуерни науки229
1800821СУ "Възраждане"9Предприемачески217
1800835ПГРКК1Логистика на товари и услуги67
1800839СУЕЕ2Чужди езици - руски език318
1800843СУ "Йордан Йовков"5Софтуерни и хардуерни науки140
1800844СУ "Христо Ботев"6Хуманитарни науки283
1800846СУ "Христо Ботев"9Хуманитарни науки304.25
1800851ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"3Електрически инсталации194
1800856СУ "Христо Ботев"11Хуманитарни науки296.75
1800857ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"7Интериорен дизайн238
1800860ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии238.5
1800872СУ "Васил Левски"3Природни науки168
1800876ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"1Системно програмиране207
1800890ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Компютърна графика272.5
1800913ПГ по транспорт - РУСЕ2Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства163
1800915ПГСС "Ангел Кънчев"3Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства88
1800920ПГ по туризъм7Кетъринг160
1800921АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици399
1800939ПГРКК9Логистика на товари и услуги173.75
1800942СУ "Христо Ботев"4Природни науки345
1800954ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Компютърна графика269.5
1800959СУЕЕ2Чужди езици - английски език421
1800960СУ "Васил Левски"6Икономическо развитие256
1800973СУ "Възраждане"2Предприемачески272.5
1800985СУ "Васил Левски" с ПП2Електрообзавеждане на производството74
1800988ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Електрически инсталации115
1801007СУЕЕ2Чужди езици - английски език336.75
1801016ПГ по транспорт - РУСЕ5Автотранспортна техника165
1801026СУ "Христо Ботев"10Хуманитарни науки284.25
1801029СУЕЕ5Чужди езици - немски език326.5
1801032СУ "Йордан Йовков"4Софтуерни и хардуерни науки155
1801035ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Приложно програмиране369
1801052ПГ по туризъм6Екскурзоводско обслужване171
1801053ПГРКК2Логистика на товари и услуги207
1801056ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика206
1801061АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици327
1801069ПГИУ "Елиас Канети"3Икономическа информатика337
1801077ПГ по транспорт - РУСЕ7Автотранспортна техника154
1801079СУ "Йордан Йовков"3Софтуерни и хардуерни науки256.5
1801080СУЕЕ2Чужди езици - испански език320.25
1801086ПГИУ "Елиас Канети"2Оперативно счетоводство287
1801090ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване217
1801093СУ "Христо Ботев"9Хуманитарни науки282
1801097АЕГ "Гео Милев"2Чужди езици402
1801100ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"5Електрически инсталации142
1801127ПГ по туризъм2Производство на кулинарни изделия и напитки182
1801130ПГДВА " Йосиф Вондрак "3Интериорен дизайн340
1801142ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура243.5
1801152ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Компютърна графика220
1801153СУЕЕ1Чужди езици - английски език352.25
1801161ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки242.5
1801163СУ "Христо Ботев"10Природни науки247.75
1801167АЕГ "Гео Милев"1Чужди езици314
1801168ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура170
1801173СУ "Васил Левски"7Софтуерни и хардуерни науки168
1801175ПГ по туризъм5Кетъринг196
1801180ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"5Компютърна графика232.5
1801192СУЕЕ2Чужди езици - френски език342.75
1801201СУЕЕ2Чужди езици - немски език319.25
1801204СУПНЕ "Фридрих Шилер"3Чужди езици292.25
1801239СУ "Възраждане"8Предприемачески293.5
1801241СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки282.75
1801244СУ "Христо Ботев"2Софтуерни и хардуерни науки409.5
1801247ПГ по туризъм5Екскурзоводско обслужване261
1801264СУ "Възраждане"6Предприемачески234
1801265МГ "Баба Тонка"1Математически391
1801266СУ "Васил Левски"2Природни науки184.5
1801268ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"4Системно програмиране215
1801269ПГ по туризъм1Производство на кулинарни изделия и напитки174
1801270ПГ по туризъм3Производство на кулинарни изделия и напитки176
1801272ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии259
1801275СУ "Възраждане"1Предприемачески209
1801286ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"12Графичен дизайн216
1801292ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"2Компютърна техника и технологии206
1801299ПГИУ "Елиас Канети"2Икономическа информатика288
1801301ПГ по туризъм7Организация на хотелиерството226
1801313СУ "Христо Ботев"5Природни науки263.5
1801315ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Графичен дизайн199
1801317СУ "Христо Ботев"6Софтуерни и хардуерни науки266.25
1801328ПГ по туризъм3Екскурзоводско обслужване208.5
1801329МГ "Баба Тонка"1Математически390.25
1801332ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"4Строителство и архитектура145
1801335АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици378.5
1801337СУ"Св. Паисий Хилендарски"4Обществени науки156.5
1801339СУ "Христо Ботев"5Софтуерни и хардуерни науки250.75
1801346СУ "Васил Левски"7Природни науки203.5
1801347ПГО "Недка Иван Лазарова"2Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия102.5
1801376ПГ по туризъм2Кетъринг167
1801401СУЕЕ3Чужди езици - немски език335.75
1801408ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Строителство и архитектура152
1801438ПГ по туризъм8Екскурзоводско обслужване233.5
1801440ПГПТ "Атанас Ц. Буров"4Промишлена естетика и дизайн194.5
1801441АЕГ "Гео Милев"3Чужди езици355.5
1801442СУЕЕ4Чужди езици - немски език307.75
1801447СУ "Васил Левски"3Икономическо развитие175
1801453АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици398
1801457ПГО "Недка Иван Лазарова"2Моден дизайн115
1801458СУ "Йордан Йовков"3Софтуерни и хардуерни науки112
1801469СУ "Христо Ботев"4Природни науки244
1801473АЕГ "Гео Милев"4Чужди езици366
1801483СУЕЕ1Чужди езици - френски език327.25
1801494СУ "Христо Ботев"3Софтуерни и хардуерни науки356.25
1801504ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"2Интериорен дизайн277
1801506СУ "Христо Ботев"2Хуманитарни науки318
1801515ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1Компютърна графика188.5
1801526СУ "Йордан Йовков"12Софтуерни и хардуерни науки238
1801527ПГИУ "Елиас Канети"4Икономика и мениджмънт320.5
1801537ПГИУ "Елиас Канети"6Оперативно счетоводство268.5
1801548ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"8Електрически инсталации176
1801554ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"3Строителство и архитектура185
1801555СУЕЕ4Чужди езици - немски език334.25
1801561СУЕЕ6Чужди езици - испански език330.75
1801563СУ "Йордан Йовков"9Софтуерни и хардуерни науки112
1801571ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"8Системно програмиране233
1801576СУПНЕ "Фридрих Шилер"7Чужди езици300.5
1900157ПГ по туризъм1Екскурзоводско обслужване204
2500200ПГДВА " Йосиф Вондрак "10Интериорен дизайн30