Скръбна вест

Учителският колектив и ръководството на СУ “Васил Левски” с прискърбие посрещнаха тъжната вест за кончината на дългогодишната и уважавана от всички ученици и учители преподавателка по БЕЛ – Здравка Славова. Нейният пример, нейните насърчителни думи, нейните уроци ще останат завинаги в паметта на учениците й, а колегите й никога няма да я забравят.

Поклон и светъл път, Здравче! Тъжим!