Свободни места за трети етап на класиране в VIII клас за учебната 2020-2021 година

КодУчилищеНаселено мястоПрофил/ПрофесияСвободни места
2906СУ "Панайот Волов"ГР.БЯЛАСистемно програмиране23
385СУ "Васил Левски" с ППГР.ВЕТОВОЕлектрообзавеждане на производството7
2761СУ "Св. Св. Кирил и Методий"ГР.ДВЕ МОГИЛИХуманитарни науки2
454ПГСС "К. А. Тимирязев"ГР.ДВЕ МОГИЛИТрайни насаждения12
457ПГСС "К. А. Тимирязев"ГР.ДВЕ МОГИЛИПроизводител на селскостопанска продукция1
1628СУ "Йордан Йовков"ГР.РУСЕСофтуерни и хардуерни науки4
2480СУ "Васил Левски"ГР.РУСЕИкономическо развитие1
507ПГДВА "Йосиф Вондрак "ГР.РУСЕИнтериорен дизайн3
528ПГДВА "Йосиф Вондрак "ГР.РУСЕМебелно производство9
531ПГДВА "Йосиф Вондрак "ГР.РУСЕПолиграфия21
1744ПГСС "Ангел Кънчев"ГР.РУСЕПроизводител на селскостопанска продукция7
1825ПГСС "Ангел Кънчев"ГР.РУСЕМеханизация на селското стопанство8
1830ПГСС "Ангел Кънчев"ГР.РУСЕТехнологичен и микробиологичен контрол в химични производства18
1966ПГМТ "Юрий Гагарин"ГР.РУСЕЕлектрически превозни средства15
1983ПГМТ "Юрий Гагарин"ГР.РУСЕТоплотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна5
1994ПГМТ "Юрий Гагарин"ГР.РУСЕМашини и системи с ЦПУ10
598ПГО "Недка Иван Лазарова"ГР.РУСЕМоден дизайн3
603ПГО "Недка Иван Лазарова"ГР.РУСЕКонструиране моделиране и технология на облекло от текстил16
605ПГО "Недка Иван Лазарова"ГР.РУСЕОрганизация и технология на фризьорските услуги2
610ПГО "Недка Иван Лазарова"ГР.РУСЕКомпютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия20
1854ПГРККГР.РУСЕКорабоводене-речно2
1876ПГРККГР.РУСЕЕлектрообзавеждане на кораби4
1885ПГРККГР.РУСЕЛогистика на товари и услуги1
1720ПГ по транспорт - РУСЕГР.РУСЕАвтотранспортна техника1
1730ПГ по транспорт - РУСЕГР.РУСЕПодемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства2
1734ПГ по транспорт - РУСЕГР.РУСЕЛокомотиви и вагони12
1192ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"ГР.РУСЕСтроителство и архитектура1
1196ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"ГР.РУСЕКомпютърна графика1
1203ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"ГР.РУСЕГрафичен дизайн2
1207ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"ГР.РУСЕГеодезия3
1212ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"ГР.РУСЕТранспортно строителство6
750ПГПТ "Атанас Ц. Буров"ГР.РУСЕПромишлена естетика и дизайн6
804ПГПТ "Атанас Ц. Буров"ГР.РУСЕИзмервателна и организационна техника20
828ПГПТ "Атанас Ц. Буров"ГР.РУСЕГазова техника23
465СУ"Св. Паисий Хилендарски"ГР.СЛИВО ПОЛЕОбществени науки13


Заявления за участие в третия етап на класиране се подават в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. В заявлението желанията се подреждат съобразно обявените свободни места в таблицата.

Заявленията могат да се подават по един от следните начини:

  1. Онлайн през профила на ученика, като в платформата https://priem.mon.bg се влиза с входящия номер и кода за достъп, посочени в служебната бележка с резултатите от НВО или в служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите.
  2. В училището, в което ученикът желае да продължи обучението си в осми клас през учебната 2020/2021 година.

В училището заявленията се подават от учениците в присъствието на родител, като задължително се представя документ за самоличност и оригинала на свидетелството за завършено основно образование.