Родителска среща I клас

На 29.06.2021 г. (вторник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците, приети в I клас.

КЛАС

СТАЯ
5 стая/ет. 1
3 стая/ет. 1
4 стая/ет. 1
6 стая/ет. 1
1 стая/ет. 1
39 стая/ет. 1
14 стая/ет. 2
40 стая/ет. 1