Първа среща на ученици с доброволци от Сдружение “Възможности без граници”

На 4 ноември, учениците от 8-ми, 10-ти и 11-ти клас заедно с учителката си по английски език – г- жа Мария Станкова, проведоха своята първа среща с ентусиазираните доброволци от Сдружение “Възможности без граници”.

Чрез игри и дискусии любопитните младежи бяха провокирани да размишляват върху важната тема за правата на човека. Те споделяха своите мисли и под формата на игра учиха за истинското значение на образованието, родителската грижа, свободата на словото, достъпа до чиста вода и храна и други важни права, които често приемаме за даденост.


Срещата беше чудесна възможност да бъдат развити както речевите умения по английски език на учениците, така и да бъде повишена тяхната социална активност, докато се забавляват и учат заедно.