Победителите тази седмица в училището на победители

В Аулата на Великотърновския университет на 1 март се състоя заключителния етап на третото издание на ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от Историческия факултет.

От 113 заявени участия в двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са одобрени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас).
Представените конкурсни материали са в три формата: писмен (историческо/ географско есе, тема, реферат), визуален (постер, мултимедийна презентация, проект) и електронен (блог).

Учениците от СУ “Васил Левски„ – град Русе бяха отличени сред най-успешните участници в конкурса, като получиха специална грамота за участие. С грамота за оказаната професионална подкрепа на младите лидери бе отличена и тяхната преподавателка по история и цивилизации Петя Михайлова.

Според регламента на конкурса, на учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, ще се предостави възможността да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Учениците, които получиха това право са Кристиан Цонев от 11 А, Габриела Атанасова и Лора Лазарова от 11 Б и Ева Михайлова и Стоян Барбуков от 11 В.

Сред изявените се класират и Ализ Адем от 10 Б и Айше Ружди от 10 А.

Участинчката от миналата година Велислава Великова, получила оценка Отличен 6.00 бе поканена лично от декана на Историческия факултет Петя Събева да се запише още сега, като кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на факултета.

Гордеем се с вашите постижения и най-вече с желанието да се нареждате сред победителите, защото сте от училище на победители!